Tin mới

Advertisement

Binance

31 tháng 3, 2014

Gắn nhãn New/Old cho bài đăng

Stoken

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật gắn nhãn New (cho bài đăng mới) và Old (cho bài đăng cũ) ở góc trên bên phải bài đăng. Sau đây là các bước thực hiện:

Bước 1: Tại trang quản trị blog, các bạn vào Mẫu -> Chỉnh sửa HTML, chèn đoạn code sau vào trước thẻ ]]></b:skin>:


.dt-newlabel {  width: 56px;  height: 56px;  position: relative;  left: 20px;  top: -13px;  float: right;  background: url("http://1.bp.blogspot.com/-w-cH9_Xp_6o/UPxhlmAMpWI/AAAAAAAAIyk/ozIqx5lOk7g/s400/New.png") no-repeat scroll 0% 0% transparent;} .dt-oldlabel {  width: 56px;  height: 56px;  position: relative;  left: 20px;  top: -13px;  float: right;  background: url("http://3.bp.blogspot.com/-lpcMFav3uls/UPxhmBrAmHI/AAAAAAAAIyw/-HrZloG5h_Q/s400/old.png") no-repeat scroll 0% 0% transparent;}

Bước 2: Chèn đoạn code sau vào sau thẻ <head> hoặc trước thẻ đóng </head>:


<script type='text/javascript'>     $(document).ready(function() {       $(".dropdown img.flag").addClass("flagvisibility");       $(".dropdown dt a").click(function() {        $(".dropdown dd ul").toggle();      });         
      $(".dropdown dd ul li a").click(function() {        var text = $(this).html();        $(".dropdown dt a span").html(text);        $(".dropdown dd ul").hide();        $("#result").html("Selected value is: " + getSelectedValue("sample"));      });         
$('.blog-posts').find($('.post')).slice(1).prepend("<span class='dt-oldlabel'></span>")      function getSelectedValue(id) {        return $("#" + id).find("dt a span.value").html();      }       $(document).bind('click', function(e) {        var $clicked = $(e.target);        if (! $clicked.parents().hasClass("dropdown"))          $(".dropdown dd ul").hide();      }); $('.blog-posts').find($('.post')).first().prepend("<span class='dt-newlabel'></span>")      $("#flagSwitcher").click(function() {        $(".dropdown img.flag").toggleClass("flagvisibility");      });    });   </script>

Chúc các bạn thành công !

2 nhận xét: