Tin mới

Advertisement

Binance

18 tháng 2, 2014

Bài viết mới độc đáo và nhiều màu sắc cho blogspot

InstaFxCopy


Với thủ thuật này bạn sẽ có một tiện ích bài viết mới đăng theo nhãn và chủ đề riêng cho blog của bạn. Điểm đặc biệt của tiện ích này là mỗi một bài khác nhau thì màu nền cũng khác nhau (mình sử dụng 7 màu) tất nhiên bạn có thể thay đổi nó nếu bạn cảm thấy thích. Bạn có thể xem hình ảnh minh họa bên dưới để thấy rõ hơn.

☼ Cách thêm tiện ích bài viết liên quan nhiều màu sắc đẹp cho blogger.

1- Đăng nhập vào Blog
2- Vào Bố cục (layout) => Thêm tiện ích (Add widget)
3- Tạo một tiện ích HTML/javascript và dán đoạn code bên dưới vào nha.
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/66256041/JQuery/namkna-blogspot-com/jquery-latest.js" type="text/javascript"></script>
<style>
#recent-posts ul li {
list-style-image:none;
}#recent-posts ul {
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 5px 0;
}
#recent-posts ul li {
border: 0 none;
margin: 5px 0;
padding: 10px;
position: relative;
}
#recent-posts ul li:first-child {
background: none repeat scroll 0 0 #FF4C54;
width: 89%;
}
#recent-posts ul li:first-child:after {
content: "1";
}
#recent-posts ul li:first-child + li {
background: none repeat scroll 0 0 #FF764C;
width: 87%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li:after {
content: "2";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #FFDE4C;
width: 84%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li:after {
content: "3";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #C7F25F;
width: 81%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li:after {
content: "4";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #33C9F7;
width: 78%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li:after {
content: "5";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #7EE3C7;
width: 75%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li:after {
content: "6";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #F6993D;
width: 72%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li:after {
content: "7";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #F59095;
width: 69%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li:after {
content: "8";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #C7F25F;
width: 66%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li:after {
content: "9";
}
#recent-posts ul li:first-child:after, #recent-posts ul li:first-child + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li:after {
background: none repeat scroll 0 0 #353535;
border-radius: 50% 50% 50% 50%;
color: #FFFFFF;
font-size: 25px;
height: 30px;
position: absolute;
right: -17px;
text-align: center;
top: 1px;
width: 30px;
}
#recent-posts ul li a {
color: #444444;
font-size: 13px;
text-decoration: none;
}
</style>
<div id="recent-posts">
<script language="JavaScript">
home_page = "http://quangvietmkt.blogspot.com/";
numposts = 5;
imgr = new Array();showRandomImg = false;boxwidth = 255;cellspacing = 6;borderColor = "#232c35";bgTD = "#000000";thumbwidth = 0;thumbheight = 0;fntsize = 15;acolor = "#666";aBold = true;icon = " ";text = false;showPostDate = false;summaryPost = 0;summaryFontsize = 10;summaryColor = "#666";icon2 = " ";</script>
<script>
var _0x8189=["\x6D\x6F\x75\x73\x65\x6C\x65\x61\x76\x65","\x73\x74\x61\x72\x74","\x74\x72\x69\x67\x67\x65\x72","\x62\x69\x6E\x64","\x6D\x6F\x75\x73\x65\x65\x6E\x74\x65\x72","\x73\x74\x6F\x70","\x73\x69\x6D\x70\x6C\x65\x53\x70\x79","\x75\x6C\x2E\x73\x70\x79","\x66\x6E","\x68\x65\x69\x67\x68\x74","\x3E\x20\x6C\x69\x3A\x66\x69\x72\x73\x74","\x66\x69\x6E\x64","\x3C\x6C\x69\x3E","\x68\x74\x6D\x6C","\x3C\x2F\x6C\x69\x3E","\x70\x75\x73\x68","\x65\x61\x63\x68","\x3E\x20\x6C\x69","\x6C\x65\x6E\x67\x74\x68","\x63\x73\x73","\x70\x61\x72\x65\x6E\x74","\x3C\x64\x69\x76\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x73\x70\x79\x57\x72\x61\x70\x70\x65\x72\x22\x20\x2F\x3E","\x77\x72\x61\x70","\x72\x65\x6D\x6F\x76\x65","\x3A\x67\x74\x28","\x29","\x66\x69\x6C\x74\x65\x72","\x70\x72\x65\x70\x65\x6E\x64\x54\x6F","\x6E\x6F\x6E\x65","\x61\x6E\x69\x6D\x61\x74\x65","\x3E\x20\x6C\x69\x3A\x6C\x61\x73\x74","\x3C\x75\x6C\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x73\x70\x79\x22\x3E","\x77\x72\x69\x74\x65","\x72\x61\x6E\x64\x6F\x6D","\x66\x6C\x6F\x6F\x72","\x65\x6E\x74\x72\x79","\x66\x65\x65\x64","\x24\x74","\x74\x69\x74\x6C\x65","\x6C\x69\x6E\x6B","\x72\x65\x6C","\x61\x6C\x74\x65\x72\x6E\x61\x74\x65","\x68\x72\x65\x66","\x72\x65\x70\x6C\x69\x65\x73","\x74\x79\x70\x65","\x74\x65\x78\x74\x2F\x68\x74\x6D\x6C","\x20","\x73\x70\x6C\x69\x74","\x63\x6F\x6E\x74\x65\x6E\x74","\x73\x75\x6D\x6D\x61\x72\x79","","\x70\x75\x62\x6C\x69\x73\x68\x65\x64","\x3C\x69\x3E\x3C\x66\x6F\x6E\x74\x20\x63\x6F\x6C\x6F\x72\x3D\x22","\x22\x3E\x28","\x29\x3C\x2F\x66\x6F\x6E\x74\x3E\x3C\x2F\x69\x3E","\x4A\x61\x6E","\x46\x65\x62","\x4D\x61\x72","\x41\x70\x72","\x4D\x61\x79","\x4A\x75\x6E","\x4A\x75\x6C","\x41\x75\x67","\x53\x65\x70","\x4F\x63\x74","\x4E\x6F\x76","\x44\x65\x63","\x73\x75\x62\x73\x74\x72\x69\x6E\x67","\x2D","\x22\x3E\x20\x28","\x3C\x62\x3E","\x3C\x2F\x62\x3E","\x3C\x6C\x69\x3E\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22","\x22\x3E\x3C\x2F\x61\x3E\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22","\x22\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x72\x65\x63\x65\x6E\x74\x2D\x6C\x69\x6E\x6B\x22\x3E","\x3C\x2F\x61\x3E\x3C\x64\x69\x76\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x73\x70\x79\x64\x61\x74\x65\x22\x3E","\x3C\x2F\x64\x69\x76\x3E\x3C\x64\x69\x76\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x73\x70\x79\x63\x6F\x6D\x6D\x65\x6E\x74\x22\x3E","\x3C\x2F\x64\x69\x76\x3E","\x3C\x2F\x75\x6C\x3E","\x3C\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x20\x73\x72\x63\x3D\x22","\x66\x65\x65\x64\x73\x2F\x70\x6F\x73\x74\x73\x2F\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x3F\x6D\x61\x78\x2D\x72\x65\x73\x75\x6C\x74\x73\x3D","\x26\x6F\x72\x64\x65\x72\x62\x79\x3D\x70\x75\x62\x6C\x69\x73\x68\x65\x64\x26\x61\x6C\x74\x3D\x6A\x73\x6F\x6E\x2D\x69\x6E\x2D\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x26\x63\x61\x6C\x6C\x62\x61\x63\x6B\x3D\x73\x68\x6F\x77\x72\x65\x63\x65\x6E\x74\x70\x6F\x73\x74\x73\x22\x3E\x3C\x2F\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x3E","\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x32\x34\x77\x6F\x72\x6B\x2E\x62\x6C\x6F\x67\x73\x70\x6F\x74\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x22\x20\x72\x65\x6C\x3D\x22\x64\x6F\x66\x6F\x6C\x6C\x6F\x77\x22\x20\x74\x61\x72\x67\x65\x74\x3D\x22\x5F\x62\x6C\x61\x6E\x6B\x22\x20\x74\x69\x74\x6C\x65\x3D\x22\x4D\x79\x20\x42\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x20\x54\x72\x69\x63\x6B\x73\x22\x3E\x3C\x69\x6D\x67\x20\x73\x72\x63\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3A\x2F\x2F\x62\x69\x74\x6C\x79\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x32\x34\x77\x6F\x72\x6B\x70\x6E\x67\x31\x22\x20\x61\x6C\x74\x3D\x22\x4D\x79\x20\x42\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x20\x54\x72\x69\x63\x6B\x73\x22\x20\x62\x6F\x72\x64\x65\x72\x3D\x22\x30\x22\x20\x73\x74\x79\x6C\x65\x3D\x22\x70\x6F\x73\x69\x74\x69\x6F\x6E\x3A\x20\x66\x69\x78\x65\x64\x3B\x20\x62\x6F\x74\x74\x6F\x6D\x3A\x20\x31\x30\x25\x3B\x20\x72\x69\x67\x68\x74\x3A\x20\x30\x25\x3B\x20\x74\x6F\x70\x3A\x20\x30\x70\x78\x3B\x22\x20\x2F\x3E\x3C\x2F\x61\x3E\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x32\x34\x77\x6F\x72\x6B\x2E\x62\x6C\x6F\x67\x73\x70\x6F\x74\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x22\x20\x72\x65\x6C\x3D\x22\x64\x6F\x66\x6F\x6C\x6C\x6F\x77\x22\x20\x74\x61\x72\x67\x65\x74\x3D\x22\x5F\x62\x6C\x61\x6E\x6B\x22\x20\x74\x69\x74\x6C\x65\x3D\x22\x41\x6C\x6C\x20\x42\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x20\x54\x72\x69\x63\x6B\x73\x22\x3E\x3C\x69\x6D\x67\x20\x73\x72\x63\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3A\x2F\x2F\x62\x69\x74\x6C\x79\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x32\x34\x77\x6F\x72\x6B\x70\x6E\x67\x31\x22\x20\x61\x6C\x74\x3D\x22\x41\x6C\x6C\x20\x42\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x20\x54\x72\x69\x63\x6B\x73\x22\x20\x62\x6F\x72\x64\x65\x72\x3D\x22\x30\x22\x20\x73\x74\x79\x6C\x65\x3D\x22\x70\x6F\x73\x69\x74\x69\x6F\x6E\x3A\x20\x66\x69\x78\x65\x64\x3B\x20\x62\x6F\x74\x74\x6F\x6D\x3A\x20\x31\x30\x25\x3B\x20\x72\x69\x67\x68\x74\x3A\x20\x30\x25\x3B\x22\x20\x2F\x3E\x3C\x2F\x61\x3E\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x32\x34\x77\x6F\x72\x6B\x2E\x62\x6C\x6F\x67\x73\x70\x6F\x74\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x22\x20\x72\x65\x6C\x3D\x22\x64\x6F\x66\x6F\x6C\x6C\x6F\x77\x22\x20\x74\x61\x72\x67\x65\x74\x3D\x22\x5F\x62\x6C\x61\x6E\x6B\x22\x20\x74\x69\x74\x6C\x65\x3D\x22\x4C\x61\x74\x65\x73\x74\x20\x54\x69\x70\x73\x20\x41\x6E\x64\x20\x54\x72\x69\x63\x6B\x73\x22\x3E\x3C\x69\x6D\x67\x20\x73\x72\x63\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3A\x2F\x2F\x62\x69\x74\x6C\x79\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x32\x34\x77\x6F\x72\x6B\x70\x6E\x67\x31\x22\x20\x61\x6C\x74\x3D\x22\x4C\x61\x74\x65\x73\x74\x20\x54\x69\x70\x73\x20\x41\x6E\x64\x20\x54\x72\x69\x63\x6B\x73\x22\x20\x62\x6F\x72\x64\x65\x72\x3D\x22\x30\x22\x20\x73\x74\x79\x6C\x65\x3D\x22\x70\x6F\x73\x69\x74\x69\x6F\x6E\x3A\x20\x66\x69\x78\x65\x64\x3B\x20\x62\x6F\x74\x74\x6F\x6D\x3A\x20\x31\x30\x25\x3B\x20\x6C\x65\x66\x74\x3A\x20\x30\x25\x3B\x22\x20\x2F\x3E\x3C\x2F\x61\x3E"];jQuery(function (){jQuery(_0x8189[7])[_0x8189[6]](limitspy,intervalspy)[_0x8189[3]](_0x8189[4],function (){jQuery(this)[_0x8189[2]](_0x8189[5]);} )[_0x8189[3]](_0x8189[0],function (){jQuery(this)[_0x8189[2]](_0x8189[1]);} );} );(function (_0x91b2x1){_0x91b2x1[_0x8189[8]][_0x8189[6]]=function (_0x91b2x2,_0x91b2x3){_0x91b2x2=_0x91b2x2||4;_0x91b2x3=_0x91b2x3||5000;return this[_0x8189[16]](function (){var _0x91b2x4=_0x91b2x1(this),_0x91b2x5=true,_0x91b2x6=[],_0x91b2x7=_0x91b2x2,_0x91b2x8=0,_0x91b2x9=_0x91b2x4[_0x8189[11]](_0x8189[10])[_0x8189[9]]();_0x91b2x4[_0x8189[11]](_0x8189[17])[_0x8189[16]](function (){_0x91b2x6[_0x8189[15]](_0x8189[12]+_0x91b2x1(this)[_0x8189[13]]()+_0x8189[14]);} );_0x91b2x8=_0x91b2x6[_0x8189[18]];_0x91b2x4[_0x8189[22]](_0x8189[21])[_0x8189[20]]()[_0x8189[19]]({height:_0x91b2x9*_0x91b2x2});_0x91b2x4[_0x8189[11]](_0x8189[17])[_0x8189[26]](_0x8189[24]+(_0x91b2x2-1)+_0x8189[25])[_0x8189[23]]();_0x91b2x4[_0x8189[3]](_0x8189[5],function (){_0x91b2x5=false;} )[_0x8189[3]](_0x8189[1],function (){_0x91b2x5=true;} );function _0x91b2xa(){if(_0x91b2x5){var _0x91b2xb=_0x91b2x1(_0x91b2x6[_0x91b2x7])[_0x8189[19]]({height:0,opacity:0,display:_0x8189[28]})[_0x8189[27]](_0x91b2x4);_0x91b2x4[_0x8189[11]](_0x8189[30])[_0x8189[29]]({opacity:0},1000,function (){_0x91b2xb[_0x8189[29]]({height:_0x91b2x9},1000)[_0x8189[29]]({opacity:1},1000);_0x91b2x1(this)[_0x8189[23]]();} );_0x91b2x7++;if(_0x91b2x7>=_0x91b2x8){_0x91b2x7=0;} ;} ;setTimeout(_0x91b2xa,_0x91b2x3);} ;_0x91b2xa();} );} ;} )(jQuery);function showrecentposts(_0x91b2xd){document[_0x8189[32]](_0x8189[31]);j=(showRandomImg)?Math[_0x8189[34]]((imgr[_0x8189[18]]+1)*Math[_0x8189[33]]()):0;img= new Array();for(var _0x91b2x8=0;_0x91b2x8<numposts;_0x91b2x8++){var _0x91b2xe=_0x91b2xd[_0x8189[36]][_0x8189[35]][_0x91b2x8];var _0x91b2x3=_0x91b2xe[_0x8189[38]][_0x8189[37]];var _0x91b2x2;var _0x91b2xb;if(_0x91b2x8==_0x91b2xd[_0x8189[36]][_0x8189[35]][_0x8189[18]]){break ;} ;for(var _0x91b2x4=0;_0x91b2x4<_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x8189[18]];_0x91b2x4++){if(_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x91b2x4][_0x8189[40]]==_0x8189[41]){_0x91b2xb=_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x91b2x4][_0x8189[42]];break ;} ;} ;for(var _0x91b2x4=0;_0x91b2x4<_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x8189[18]];_0x91b2x4++){if(_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x91b2x4][_0x8189[40]]==_0x8189[43]&&_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x91b2x4][_0x8189[44]]==_0x8189[45]){_0x91b2x2=_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x91b2x4][_0x8189[38]][_0x8189[47]](_0x8189[46])[0];break ;} ;} ;if(_0x8189[48] in _0x91b2xe){var _0x91b2xf=_0x91b2xe[_0x8189[48]][_0x8189[37]];} else {if(_0x8189[49] in _0x91b2xe){var _0x91b2xf=_0x91b2xe[_0x8189[49]][_0x8189[37]];} else {var _0x91b2xf=_0x8189[50];} ;} ;postdate=_0x91b2xe[_0x8189[51]][_0x8189[37]];if(j>imgr[_0x8189[18]]-1){j=0;} ;cmtext=(text!=_0x8189[50])?_0x8189[52]+acolor+_0x8189[53]+_0x91b2x2+_0x8189[46]+text+_0x8189[54]:_0x8189[50];var _0x91b2x10=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var _0x91b2x11=[_0x8189[55],_0x8189[56],_0x8189[57],_0x8189[58],_0x8189[59],_0x8189[60],_0x8189[61],_0x8189[62],_0x8189[63],_0x8189[64],_0x8189[65],_0x8189[66]];var _0x91b2x12=postdate[_0x8189[47]](_0x8189[68])[2][_0x8189[67]](0,2);var _0x91b2x9=postdate[_0x8189[47]](_0x8189[68])[1];var _0x91b2x13=postdate[_0x8189[47]](_0x8189[68])[0];for(var _0x91b2x1=0;_0x91b2x1<_0x91b2x10[_0x8189[18]];_0x91b2x1++){if(parseInt(_0x91b2x9)==_0x91b2x10[_0x91b2x1]){_0x91b2x9=_0x91b2x11[_0x91b2x1];break ;} ;} ;var _0x91b2xa=(showPostDate)?_0x8189[52]+acolor+_0x8189[69]+_0x91b2x12+_0x8189[46]+_0x91b2x9+_0x8189[46]+_0x91b2x13+_0x8189[54]:_0x8189[50];_0x91b2x3=(aBold)?_0x8189[70]+_0x91b2x3+_0x8189[71]:_0x91b2x3;var _0x91b2x14=_0x8189[72]+_0x91b2xb+_0x8189[73]+_0x91b2xb+_0x8189[74]+_0x91b2x3+_0x8189[75]+_0x91b2xa+_0x8189[76]+cmtext+_0x8189[77];document[_0x8189[32]](_0x91b2x14);j++;} ;document[_0x8189[32]](_0x8189[78]);} ;document[_0x8189[32]](_0x8189[79]+home_page+_0x8189[80]+numposts+_0x8189[81]);document[_0x8189[32]](_0x8189[82]);
</script></div>
» Tùy chỉnh.
  • Phần màu cam là các màu nền của bài viết tương ứng lần lượt từ trên xuống.
  • Thay http://quangvietmkt.blogspot.com/ thành địa chỉ blog bạn muốn hiển thị bài đăng này.
  • numposts = 5Là số bài viết hiển thị. Trường hợp tiện ích này bạn nên để hiển thị từ 9 bài viết trở xuống sẽ đẹp hơn, nếu bạn cho nhiều hơn thì bài số 10 trở đi sẽ không có màu nền. (Tất nhiên để có màu nền thì phải chỉnh sửa lại file CSS) 
  • showPostDate = false nếu muốn hiển thi ngày tháng bài đăng bạn chỉnh sửa falsethành true
  • Bạn nên tải các file js về cho lên host riêng để dùng lâu dài nha :)
4- Lưu mẫu lại và kiểm tra kết quả nha.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét