Tin mới

Advertisement

Binance

29 tháng 7, 2013

Tạo quảng cáo góc màn hình cho Blog/Website

Stoken

Quảng cáo góc màn hình bên phải và trái cho Blog giúp khác truy cập nhìn thấy rất dễ dàng ! Viettin24h chia sẻ đến các bạn thêm 1 lựa chọn 


Ảnh minh họa:


Các bước thực hiện : 
1. Đăng nhập Blogger
2. Chọn bố cục 
3. Thêm tiện ích HTML / Javascript và dán code bên dưới vào :<!-- Start quang cao Viettin24h.com-->

<script type="text/javascript">
function hide_float2() {
  var content = document.getElementById('float_content2');
  var hide = document.getElementById('hide_float2');
  if (content.style.display == "none")
  {content.style.display = "block"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float2()">Tắt Quảng Cáo [X]</a>'; }
    else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float2()">Mở quảng cáo...</a>';
  }
  }
</script>
<style>
.float-ck { position: fixed; bottom: 0px; z-index: 2000}
* html .float-ck {position:absolute;bottom:auto;top:expression(eval (document.documentElement.scrollTop+document.docum entElement.clientHeight-this.offsetHeight-(parseInt(this.currentStyle.marginTop,10)||0)-(parseInt(this.currentStyle.marginBottom,10)||0))) ;}
#hide_float2 { text-align:right;}
#hide_float2 a { background: #01AEF0; padding: 5px; color: #FFF;}
</style>
<div class="float-ck" style="right: 0pt" >
  <div id="hide_float2">
<a href="javascript:hide_float2()">Tắt Quảng Cáo [X]</a></div>
<div id="float_content2" style="border: 1px solid rgb(1, 174, 240);">
     <a href='http://www.viettin24h.com/'><img border='0' height='200' src='http://lh5.googleusercontent.com/-w_-nmCLIGFQ/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/yW8TJFAV4_I/s96-c/photo.jpg' width='200'/></a>
 </div>
</div>

<!-- End quang cao Viettin24h.com -->
Chỉnh sửa các đoạn có màu đỏ và xanh cho phù hợp
4 . Lưu lại và xem kết quả

Chúc các bạn thành công !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét