Tin mới

Advertisement

Binance

23 tháng 7, 2013

Tạo menu xổ ngang và dọc nhiều cấp rất đẹp mắt

Stoken

Hiện nay việc tạo ra một trang Web/Blog với nội dung phong phú,nhiều người đọc...bên cạnh đó về phần giao diện bắt mắt tạo cảm giác thân thiện và dễ sử dụng cho người dùng cũng rất quan trọng! Một trong những điều giúp người đọc có thể quan sát và theo dõi tiện lợi đó là Menu ! QuangVietmkt's Blog cũng đã giới thiệu đến các bạn khá nhiều mẫu Menu đẹp ! Hôm nay mang đến thêm cho các bạn kiểu Menu xổ ngang sau đó dọc có thể tích hợp rất nhiều thông tin

Ảnh minh họa : 
Bắt đầu thủ thuật : 


1. Đăng nhập Blogger
2. Chọn mẫu--> Chỉnh sửa HTML
3. Đặt code bên dưới trước thẻ : </head>

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.2.6/jquery.min.js"></script> 
4. Tiếp theo đặt code bên dưới trên thẻ : ]]> </ b: skin>

.jqueryslidemenu{ 
font: bold 12px Verdana; 
background: #414141; 
width: 100%; 
} 

.jqueryslidemenu ul{ 
margin: 0; 
padding: 0; 
list-style-type: none; 
} 

/*Top level list items*/ 
.jqueryslidemenu ul li{ 
position: relative; 
display: inline; 
float: left; 
} 

/*Top level menu link items style*/ 
.jqueryslidemenu ul li a{ 
display: block; 
background: #414141; /*background of tabs (default state)*/ 
color: white; 
padding: 8px 10px; 
border-right: 1px solid #778; 
color: #2d2b2b; 
text-decoration: none; 
} 

* html .jqueryslidemenu ul li a{ /*IE6 hack to get sub menu links to behave correctly*/ 
display: inline-block; 
} 

.jqueryslidemenu ul li a:link, .jqueryslidemenu ul li a:visited{ 
color: white; 
} 

.jqueryslidemenu ul li a:hover{ 
background: black; /*tab link background during hover state*/ 
color: white; 
} 

/*1st sub level menu*/ 
.jqueryslidemenu ul li ul{ 
position: absolute; 
left: 0; 
display: block; 
visibility: hidden; 
} 

/*Sub level menu list items (undo style from Top level List Items)*/ 
.jqueryslidemenu ul li ul li{ 
display: list-item; 
float: none; 
} 

/*All subsequent sub menu levels vertical offset after 1st level sub menu */ 
.jqueryslidemenu ul li ul li ul{ 
top: 0; 
} 

/* Sub level menu links style */ 
.jqueryslidemenu ul li ul li a{ 
font: normal 13px Verdana; 
width: 160px; /*width of sub menus*/ 
padding: 5px; 
margin: 0; 
border-top-width: 0; 
border-bottom: 1px solid gray; 
} 

.jqueryslidemenuz ul li ul li a:hover{ /*sub menus hover style*/ 
background: #eff9ff; 
color: black; 
} 

/* ######### CSS classes applied to down and right arrow images ######### */ 

.downarrowclass{ 
position: absolute; 
top: 12px; 
right: 7px; 
} 

.rightarrowclass{ 
position: absolute; 
top: 6px; 
right: 5px; 
}
5. Dán code bên dưới sau : <div id='header-wrapper'>

<div id="myslidemenu" class="jqueryslidemenu"> 
<ul> 
<li><a href="http://quangvietmkt.blogspot.com/">Item 1</a></li> 
<li><a href="#">Item 2</a></li> 
<li><a href="#">Folder 1</a> 
 <ul> 
 <li><a href="#">Sub Item 1.1</a></li> 
 <li><a href="#">Sub Item 1.2</a></li> 
 <li><a href="#">Sub Item 1.3</a></li> 
 <li><a href="#">Sub Item 1.4</a></li> 
 </ul> 
</li> 
<li><a href="#">Item 3</a></li> 
<li><a href="#">Folder 2</a> 
 <ul> 
 <li><a href="#">Sub Item 2.1</a></li> 
 <li><a href="#">Folder 2.1</a> 
  <ul> 
  <li><a href="#">Sub Item 2.1.1</a></li> 
  <li><a href="#">Sub Item 2.1.2</a></li> 
  <li><a href="#">Folder 3.1.1</a> 
    <ul> 
      <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.1</a></li> 
      <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.2</a></li> 
      <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.3</a></li> 
      <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.4</a></li> 
      <li><a href="#">Sub Item 3.1.1.5</a></li> 
    </ul> 
  </li> 
  <li><a href="#">Sub Item 2.1.4</a></li> 
  </ul> 
 </li> 
 </ul> 
</li> 
<li><a href="http://quangvietmkt.blogspot.com/">Item 4</a></li> 
</ul> 
<br style="clear: left" /> 
</div>
6. Lưu lại và xem kết quả

Chúc các bạn thành công  !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét