QuangVietMkt - Blog Chia sẻ thủ thuật Online

Bài đăng phổ biến với hiệu ứng 3D Cube

Gần đây Viettin24h.com giới thiệu đến các bạn khá nhiều cách tùy biến bài đăng phổ biến . Thủ thuật hôm nay mình giới thiệu đến các bạn rất đẹp và lạ mắt! Với hiệu ứng 3D Cube làm cho tiện ích nhìn rất bắt mắt . 

Ảnh minh họa : 
Demo

Bắt đầu thủ thuật :
1.Đăng nhập Blogger

2.Chọn bố cục --> Thêm tiện ích Popular post( bài đăng phổ biến )
3. Thêm tiện ích HTML và dán code bên dưới vào :
<style type="text/css">
.cube { width: 200px; height: 200px;}
a img { border: none; }
#linksCube img { width: 100%; height: 100%; }
</style>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://accordion-for-blogger.googlecode.com/svn/trunk/jqueryimagecube.js"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">
$(function () {
    $('.popular-posts ul').abupopularcube();
});

</script>
<script type="text/javascript" src="http://accordion-for-blogger.googlecode.com/svn/trunk/popularcube.js"></script>
4. Sắp xếp lại 2 tiện ích vừa tạo như hình dưới 

5. Lưu lại và xem kết quả 

Chúc các bạn thành công !


Bài viết liên quan

0 nhận xét | Viết lời bình

Back To Top