Tin mới

Advertisement

Binance

5 tháng 7, 2013

Bài đăng phổ biến theo chiều ngang với hiệu ứng trượt khi rê chuột

InstaFxCopy

Bài đăng phổ biến có rất nhiều cách để trình diễn nó . Thủ thuật hôm nay Viettin24h dùng Plugin jquery rất dễ thao tác nhưng lại có tính thẩm mỹ rất cao ! 
Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết : tại đây
Ảnh minh họa :
Bắt đầu thủ thuật : 
1. Đăng nhập Blogger
2. Chon bố cục --> Thêm tiện ích " Bài đăng phổ biến "( nếu chưa có)
3. Thêm tiện ích HTML/Javascript và Dán code bên dưới vào tiện ích vừa tạo :
<style>
.popular-posts {
 margin: 0px 0 30px 0;
 padding: 0 0 0px 0;
 position: relative;
 width: 900px;
 height: 363px;
 overflow: hidden;
 
}
.popular-posts {
 /* recommended styles for kwicks ul container */
 list-style: none;
 position: relative;
 margin: 0;
 padding: 0;
}
.popular-posts li{
 /* these are required, but the values are up to you (must be pixel) */
 width: 185px;
 height: 363px;
 /*do not change these */
 display: block;
 overflow: hidden;
 padding: 0px; /* if you need padding, do so with an inner div (or implement your own box-model hack) */
}
.fadeout {
 display: block;
 position: absolute;
 right: 0px;
 width: 300px;
 height: 365px;
 z-index: 4;
 background: url(overlay.png) repeat-y scroll top right;
}
.popular-posts li {
 /* This is optional and will be disregarded by the script. However, it should be provided for non-JS enabled browsers. */
 margin-right: -4px; /*Set to same as spacing option. */
 float: left;
}
.popular-posts .item-title {
 background: #182424  !important;
 color: #fff;
 opacity: 0.77;
 filter:alpha(opacity=77);
 position: absolute;
 padding: 10px;
 top: 60px;
}

.popular-posts .item-title a:visited{
 color: #fff;
 font-size:16px;
 text-transform:uppercase;

}

.popular-posts .item-snippet{
 background: #182424;
 color: #fff;
 opacity: 0.77;
 filter:alpha(opacity=77);
 position: absolute;
 padding: 10px;
 top: 215px;
 height:127px;
 
}
.popular-posts img {
 margin: 0 !important;
 padding:0 !important;
 width:600px;
 height:363px;
}

.popular-posts li a {
 margin: 0 !important;
 padding:0 !important;
 background-color:#182424 !important;
 
}
.popular-posts .item-title a {
 opacity: 0.77;
 filter:alpha(opacity=77);
}
</style>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://accordion-template.googlecode.com/svn/trunk/jquerykwick.js"></script>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
/*<![CDATA[*/
$(document).ready(function() {
          $('.popular-posts ul').kwicks({
   max : 600,
          min : 300,
   spacing : -4,
          duration: 200
   });
});
/*]]>*/
</script>
4. Sắp xếp tiện ích vừa tạo và Popular post như hình dưới :5.Lưu lại và xem kết quả

Chúc các bạn thành công .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét