Tin mới

Advertisement

Binance

6 tháng 6, 2013

Cách thêm thư mục/ứng dụng vào My Computer trong Windows

Stoken

Chúng ta đã thêm nhiều shortcut thư mục hay ứng dụng vào trong thư mục My Computer của Windows chưa? Vậy mời bạn tham khảo bài viết hướng dẫn sau.
Mở ứng dụng Windows Explorer (trong Windows 7) hay File Explorer (trong Windows 8) và nhận dòng lệnh sau vào thanh địa chỉ.
%appdata%\microsoft\Windows\Network Shortcuts

Bạn sẽ được đưa đến thư mục "Network Shortcuts" của Windows. Bây giờ hãy nhấn phải chuột vào giữa thư mục và chọn "Shortcut".
Thêm Shortcut bất kỳ vào thư mục My Computer
Hộp thoại "Create Shortcut" sẽ xuất hiện, bây giờ bạn hãy nhập đường dẫn của thư mục hay ứng dụng nào đó mình cần và nhấn "Next" để tiếp tục.
Thêm Shortcut bất kỳ vào thư mục My Computer
Tiếp theo, hãy đặt tên cho shortcut mới mà mình vừa tạo và nhấn Finish để kết thúc.
Thêm Shortcut bất kỳ vào thư mục My Computer
Giờ thì mở thư mục My Computer của máy tính lên để kiểm tra kết quả nhé.
Thêm Shortcut bất kỳ vào thư mục My Computer
Chúc bạn thành công!
Theo Genk

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét