Tin mới

Advertisement

Binance

26 tháng 6, 2013

2 template trưng bày sản phẩm rất đẹp

Stoken

Hiện nay các trang web chuyên về bán hàng , giới thiệu , trưng bày sản phẩm  rất phổ biến ! Để phục vụ cho nhu cầu đó hôm nay Viettin24h giới thiệu đến các bạn 2 mẫu giao diện rất đẹp phục vụ cho nhu cầu đó !

 Mẫu 1 : Johny Sip deh


Download
Javascript
Các giỏ hàng
cửa hàng trực tuyến blogger

Sau khi nhấp vào " Order Email ", người mua được yêu cầu điền vào các hình thức xuất hiện như pop-up như sau:

cửa hàng trực tuyến blogger

Sau đó nhấp vào OK nút, sau đó người mua sẽ được hướng dẫn để điền vào  email, tên, địa chỉ, số điện thoại . Sau khi mọi thứ đã hoàn thành, người mua sẽ nhận được một email thông báo như hình dưới đây:

cửa hàng trực tuyến blogger

Chú ý đến các sản phẩm đặt hàng, giống như hàng đặt hàng thông qua các giỏ mua hàng . Và chủ sở hữu cửa hàng trực tuyến, trong trường hợp này là người bán chắc chắn sẽ nhận được một email thông báo của người mua hoặc sản phẩm của người mua như hình dưới đây:

cửa hàng trực tuyến blogger

Sau khi quá trình trên, người mua và người bán  thiện quá trình giao dịch thông qua các dữ liệu được liệt kê trong các email được gửi.

Cài đặt mẫu : các bạn chú ý đoạn code bên dưới và điều chỉnh cho phù hợp
simpleCart.email = 'quangvietmkt@gmail.com';
simpleCart.checkoutTo = Email;
simpleCart.currency = IDR;
simpleCart.urlWebsite = 'viettin24h.com';
simpleCart.taxRate  = 0.02;
simpleCart.shippingFlatRate = 3.25;
simpleCart.shippingQuantityRate = 1.00;
simpleCart.alamatPemilik = 'Alamat Anda ';
simpleCart.noHP = '081 xxxx xxxx';
simpleCart.urlFacebook = 'http://www.facebook.com/pages/your facebook';
simpleCart.urlTwitter = 'https://twitter.com/your twitter';
simpleCart.akunbank1 = 'Bank A';
simpleCart.norek1 = 'No Rekening';
simpleCart.namarek1 = 'Nama Pemilik Rekening Bank A';
simpleCart.akunbank2 = 'Bank B';
simpleCart.norek2 = 'No Rekening';
simpleCart.namarek2 = 'Nama Pemilik Rekening Bank B';
simpleCart.akunbank3 = 'Bank C';
simpleCart.norek3 = 'No Rekening';
simpleCart.namarek3 = 'Nama Pemilik Rekening Bank C';
simpleCart.akunbank4 = 'Bank D';
simpleCart.norek4 = 'No Rekening';
simpleCart.namarek4 = 'Nama Pemilik Rekening Bank D';
simpleCart.akunbank5 = 'Bank E';
simpleCart.norek5 = 'No Rekening';
simpleCart.namarek5 = 'Nama Pemilik Rekening Bank D';
simpleCart.akunbank6 = 'Bank F';
simpleCart.norek6 = 'No Rekening';
simpleCart.namarek6 = 'Nama Pemilik Rekening Bank D';
simpleCart.urlReferrer = 'http://www.maskolis.com';
simpleCart.businessName = 'Nama Toko Online Anda';
simpleCart.formatsmsKonfirmasi= '(Nama, Email, Jumlah transfer, Bank Tujuan Transfer, Tanggal transfer)';
simpleCart.contohformatsmsKonfirmasi= 'Maskolis, email.maskolis@gmail.com, Rp 1.500.000, BCA, 12 Desember 2012 ';
simpleCart.catatanTambahanInvoice= '(Have a nice day for you and I hope you enjoy it)';
simpleCart.cartHeaders = ["Name", "thumb_image" , "Quantity_input" ,   "Total", "remove" ];
Mẫu 2: Johny MuantabCài đặt mẫu : 

simpleCart.email = 'quangvietmkt@gmail.com';
simpleCart.checkoutTo = Email;
simpleCart.currency = IDR;
simpleCart.urlWebsite = 'http://viettin24h.com';
simpleCart.alamatPemilik = 'Alamat Anda ';
simpleCart.noHP = '081 xxxx xxxx';
simpleCart.urlFacebook = 'http://www.facebook.com/pages/your facebook';
simpleCart.urlTwitter = 'https://twitter.com/your twitter';
simpleCart.akunbank1 = 'Bank A';
simpleCart.norek1 = 'No Rekening Bank A';
simpleCart.namarek1 = 'Nama Pemilik Rekening Bank A';
simpleCart.akunbank2 = 'Bank B';
simpleCart.norek2 = 'No Rekening Bank B';
simpleCart.namarek2 = 'Nama Pemilik Rekening Bank B';
simpleCart.akunbank3 = 'Bank C';
simpleCart.norek3 = 'No Rekening Bank C';
simpleCart.namarek3 = 'Nama Pemilik Rekening Bank C';
simpleCart.akunbank4 = 'Bank D';
simpleCart.norek4 = 'No Rekening Bank  D';
simpleCart.namarek4 = 'Nama Pemilik Rekening Bank D';
simpleCart.akunbank5 = 'Bank E';
simpleCart.norek5 = 'No Rekening Bank E';
simpleCart.namarek5 = 'Nama Pemilik Rekening Bank D';
simpleCart.akunbank6 = 'Bank F';
simpleCart.norek6 = 'No Rekening Bank F';
simpleCart.namarek6 = 'Nama Pemilik Rekening Bank D';
simpleCart.urlReferrer = 'http://www.maskolis.com';
simpleCart.businessName = 'Nama Toko Online Anda';
simpleCart.formatsmsKonfirmasi= '(Nama, Email, Jumlah transfer, Bank Tujuan Transfer, Tanggal transfer)';
simpleCart.contohformatsmsKonfirmasi= 'Maskolis, email.maskolis@gmail.com, Rp 1.500.000, BCA, 12 Desember 2012 ';
simpleCart.catatanTambahanInvoice= '(Have a nice day for you and I hope you enjoy it)';
simpleCart.cartHeaders = ['name','thumb_image','Quantity_input','increment',  'decrement','Total'];

Tham khảo các mẫu template khác : tại đây

Chúc các bạn thành công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét