Tin mới

Advertisement

Binance

10 tháng 5, 2013

Tự động thay đổi hình nền Blogspot theo thời gian

InstaFxCopy

Với thủ thuật này bạn có thể dễ dàng đặt khoảng thời gian cho việc thay đổi nền này trong 24h. Ví dụ, bạn có thể đặt khoảng thời gian từ 17 đến 18h màu nền của bạn là màu xanh, 18h đến 20h nền của bạn là màu xám chẳng hạn, tương tự như vậy bạn có thể chia khoảng thời gian 24h ra thành nhiều khoảng tương ứng với từng màu nền mà bạn thích.


1. Vào phần thiết kế (Design)

2. Chọn thêm tiện ích (Add a Gadget)

3. Thêm 1 HTML/Javascript và thêm vào code bên dưới


<script type="text/javascript">
var now = new Date();
var hours = now.getHours();
var psj=0;
document.write('<style type="text/css">')
//từ 18 - 19h tối
if (hours > 17 && hours < 20){
document.write('body{background:#000000; color:#FFFFFF;} a{color: #ff0033 !important}')
}
//từ 20 - 21h tối
if (hours > 19 && hours < 22){
document.write('body{background:#cccccc; color:#FF00FF;} a{color: #bbbbbb!important}')
}
//từ 22 - 4h sáng
if (hours > 21 || hours < 5){
document.write('body{background:#aba; color:#FFFFccc;} a{color: #ff0000 !important}')
}
//từ 5 - 9h sáng
if (hours > 4 && hours < 10){
document.write('body{background:#000; color:#FFFFFF;} a{color: #444 !important}')
}
//từ 10 - 16h chiều
if (hours > 9 && hours < 19){
document.write('body{background:#eee; color:#FF66FF;} a{color: #ddd !important}')
}
//từ 16 - 17h chiều
if (hours > 15 && hours < 18){
document.write('body{background:#ddd; color:#FFFF99;} a{color: #ccffff !important}')
}
document.write('</style>')
</script>» Chỉnh code:

- Các con số màu xanh chính là khoảng thời gian bạn muốn đặt, lưu ý cách đặt khoảng thời gian này. Ví dụ bạn muốn đặt khoảng thời gian là từ 13h đến 15h, thì con số nhỏ phải nhỏ hơn 13h tức là 12h và con số lớn phải lớn hơn 15h tức 16h. Ở đây là chúng ta lấy khoảng nên 2 con số mốc ta bỏ ra, tính từ số kế tiếp.
- Code màu đỏ là màu nền bạn muốn đặt cho khoảng thời gian định trước
- Code màu tím là màu của text trên blog của bạn
- Code màu xanh nhạt chính là màu của các linktext trên blog, bạn thay các mã mãu trên thành các màu bạn thích.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét