Tin mới

Advertisement

Binance

16 tháng 5, 2013

Tự động cập nhật bài viết từ blog vào Facebook của bạn

InstaFxCopy


Để chia sẻ bài viết trong blog của mình đến với mọi người, bạn thường phải cắt và dán nội dung vào phần Note (ghi chú) trong Facebook, điều chỉnh định dạng rồi mới gửi lên. Nhưng bây giờ đã có phương pháp thực hiện tự động rất dễ dàng.
Facebook có một công cụ cho phép bạn Import các dữ liệu RSS từ Blog của bạn và đưa vào phần Notes.
Tiến hành truy cập vào phần Import a Blog trong Facebook tại đây: http://on.fb.me/gQu9s5
Trong mục Web URL: bạn gõ vào địa chỉ dẫn đến file RSS trong Blog bạn.
Hoặc nếu như bạn không có Blog nhưng lại muốn khám phá tính năng này, bạn có thể lấy các RSS từ các trang web khác như:
Sau đó tiến hành nhất nút Start Importing.
Sau khi Import thành công, Facebook sẽ cho phép bạn xem trước các dữ liệu đã được đọc từ RSS. Nếu bạn cảm thấy được thì nhấn nút Confirm, ngược lại thì nhấn Cancel để hủy toàn bộ thao tác.

Sau khi nhấn Confirm, trong phần Note (Ghi chú) của bạn sẽ hiển thi các bài viết đã được Import từ phía trên. Sau này mỗi khi có bài viết được cập nhật thì Facebook sẽ tự động đọc RSS và gửi bài vào phần Note của bạn.
Nhấn vào liên kết View Original Post dưới mỗi note để đi đến bài viết gốc.
Nếu như bạn không muốn sử dụng chức năng này nữa thì có thể vào lại địa chỉ: http://on.fb.me/gQu9s5.
Sau đó nhấn nút Stop Importing.
Chúc các bạn thành công.