Tin mới

Advertisement

Binance

28 tháng 5, 2013

Thêm hộp Google plus vào Blogspot

Stoken

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn thủ thuật tạo hộp box Google+++

Ảnh minh họa:* Cách thực hiện:
1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Chọn bố cục
3. Thêm tiện ích HTML/Javascript và dán code bên dưới vào:


<style> .post-body{padding:8px 0 10px} </style>
<script type='text/javascript'>
var thumbnail_mode = "float" ;
summary_noimg = 500;
summary_img = 390;
img_thumb_height = 120;
img_thumb_width = 180;
</script>
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>


<script type="text/javascript">
(function() {
var script = document.createElement('script');
script.type = 'text/javascript';
script.src = '//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/google_top_exp.js';
var head = document.getElementsByTagName('head')[0];
if (head) {
head.appendChild(script);
}})();
</script>
<style type="text/css">
#gpplikebox{
background-color:#F90101;
display:block;
padding:0;
z-index:99999;
position:fixed;
}
.gpplbadge{
background-color:#F90101;
display: block;
height:150px;
top:50%;
margin-top:-75px;
position:absolute;
left:-47px;
width:47px;
background-image:url("http://2.bp.blogspot.com/-wDiWs6f80bg/UMHSnugJM7I/AAAAAAAAFVQ/vaxObWoVnjE/s1600/gplus-right.png");
background-repeat:
no-repeat;
overflow:hidden;
-webkit-border-top-left-radius:8px;
-webkit-border-bottom-left-radius:8px;
-moz-border-radius-topleft:8px;
-moz-border-radius-bottomleft:8px;
border-top-left-radius:8px;
border-bottom-left-radius:8px;
}
</style>
<script type="text/javascript">
(function(md){
md(document).ready(function(){
var $dur = "medium";
// Duration of Animation

md("#gpplikebox").css({right: -250, "top" : 100 })
md("#gpplikebox").hover(function () {
md(this).stop().animate({
right: 0
}, $dur);
}, function () {
md(this).stop().animate({
right: -250
}, $dur);
});
md("#gpplikebox").show();
});
})(jQuery);
</script>
<div id="gpplikebox" style="display:none;">
<div class="gpplbadge"></div>
<img src='https://lh5.googleusercontent.com/-ZjymP0J9Hmc/UMVVT3GwiyI/AAAAAAAAHWc/LOO2VU_Wc4k/s128/bloggers-hero.blogspot.com.png'/>
<div class="g-plus" data-action="followers" data-height="300" data-href="https://plus.google.com/116705128458723615786" data-source="blogger:blog:followers" data-width="245">
</div>
<script type="text/javascript">
   (function() {
    window.___gcfg = {'lang': 'en'};
    var po = document.createElement('script');
    po.type = 'text/javascript';
    po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
    s.parentNode.insertBefore(po, s);
   })();
  </script>
</div>
Thay ID màu xanh thành ID của bạn

Chúc các bạn vui vẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét