Tin mới

Advertisement

Binance

11 tháng 5, 2013

Tạo Recent posts dạng ảnh 3 cột cho Blog

InstaFxCopy


Tiện ích này giúp chúng ta xếp ngăn lắp,đẹp mắt và nhìn chuyên nghiệp hơn cho blog của mình !!! Rất thích hợp với những trang bán hàng, trưng bày sản phẩm. 

Thực hiện: (đưa vào tiện ích)

1. Vào Thiết kế > Phần tử trang
2. Tạo một widget HTML/JavaScript và dán code bên dưới vào :

Kiểu 1<style type="text/css"> #itechplus-rc-3cot {width:298px;} table#itechplus-rc-3cot {border:1px solid #ccc;} #rc-3cot {padding:0 8px;width:30%;} #rc-3cot p{padding:0;margin:0 0 5px 0;} #rc-3cot img {margin:8px 0 2px; height:55px; width:75px; border:1px solid #ccc; padding:1px;} #rc-3cot a:link {font:normal 12px arial;} #itechplus-rc-3cot h2 { background:url(#) no-repeat top left; padding:5px 0 14px 15px; font:bold 13px Verdana; margin:0px; color:#fff; } </style> <script type="text/javascript"> home_page = "http://www.quangvietmkt.blogspot.com/"; label = "Ảnh chụp bằng ĐTDĐ"; numposts = 9; sumTitle = 18; colortitle = "#333"; imgr = new Array(); imgr[0] = "https://lh6.googleusercontent.com/_PAuO_he0N0k/TZRW-L29nGI/AAAAAAAAFuM/14HvFKPlaKo/noimage.jpg"; showRandomImg = true; </script> <div id="itechplus-rc-3cot"> <script src=" https://dl.dropbox.com/u/74775294/Filejs/itechplus-rc-3cot.js " type="text/javascript"></script> <p style="float:right;margin:0;padding:3px"><a href="http://www.dvt.com.vn/search/label/%E1%BA%A2nh%20ch%E1%BB%A5p%20b%E1%BA%B1ng%20%C4%90TD%C4%90?&max-results=6">Xem thêm&#187;</a></p> </div>


Kiểu 2

<style type="text/css"> 
#itechplus-rc-3cot {width:610px;} 
table#itechplus-rc-3cot {border:1px solid #ccc;} 
#rc-3cot {padding:0 8px;width:30%;} 
#rc-3cot p{padding:0;margin:0 0 5px 0;} 
#rc-3cot img {margin:8px 0 2px; height:160px; width:160px; border:1px solid #ccc; padding:1px;} 
#rc-3cot a:link {font:normal 12px arial;} 
#itechplus-rc-3cot h2 { 
background:#999999; 
padding:5px 0 14px 15px; 
font:bold 13px Verdana; 
margin:0px; 
color:#fff; 
</style> 
<script type="text/javascript"> 
home_page = "http://www.viettin24h.com/"; 
label = "Thùng loa"; 
numposts = 6; 
sumTitle = 24; 
colortitle = "#333"; 
imgr = new Array(); 
imgr[0] = "https://lh6.googleusercontent.com/_PAuO_he0N0k/TZRW-L29nGI/AAAAAAAAFuM/14HvFKPlaKo/noimage.jpg"; 
showRandomImg = true; 
</script> 
<div id="itechplus-rc-3cot">
<h2>
Thùng loa<div style="float: right; margin: 0; padding: 3px;">
<a href="http://www.dvt.com.vn/search/label/Th%C3%B9ng%20loa?&amp;max-results=6"><span style="color: white;"> Xem thêm »</span></a></div>
</h2>
</div>
<script src="https://dl.dropbox.com/u/74775294/Filejs/itechplus-rc-3cot.js" type="text/javascript"></script>Trong đoạn code trên :
  • width:610px; : chiều rộng của widget
  • height:160px; width: 160 px; : chiều rộng và chiều cao của ảnh đại diện
  • home_page = "http://www.viettin24h.com/"; : địa chỉ blog của bạn
  • label = " Thùng loa "; : tên trương mục muốn hiển thị
  • numposts = 6; : số bài viết sẽ hiển thị
  • sumTitle = 24; : số ký tự dòng tiêu đề bài đăng
  • colortitle = "#333"; : màu tiêu đề bài đăng
  • background:#999999;  : màu của thanh tiêu đề nhãn
  • imgr[0] = “…”; : hình đại diện cho bài viết không có ảnh
Các bạn thay đổi cho phù hợp 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét