Tin mới

Advertisement

Binance

23 tháng 5, 2013

Recent post đẹp mắt cho blog chuyên nghiệp

InstaFxCopy


Tiện ích recent posts kì này khác với tiện ích Recent post. Nhưng ở bản lần này sẽ có 2 điểm khác biệt, đó là các bạn có thể tùy chỉnh số bài viết có ảnh thumbnail, và điểm chú ý ở thủ thuật này là sẽ có ảnh gif minh họa cho bài viết mới. Mới ở đây là trong phạm vi 1 ngày.
Bạn có thể xem Demo:

Demo for

Pos
- Theo yêu cầu thì tiện ích có 2 phần, 1 phần hiển thị bài viết có ảnh thumbnail, phần 2 là các biết viết dạng list. Như đã nói ở trên, các bài viết xuất bản trong ngày sẽ có ảnh gif chú thích là bài viết mới. Nếu số bài viết hiển thị dạng thumbnail là 1 thì bạn cần phải có ít nhất 2 bài viết được xuất bản trong ngày thì ảnh gif minh họa mới hiển thị.
- Biến list1 để tùy chỉnh số bài viết dạng thumbnail, và còn lại sẽ là dạng list.
* Sau đây là các bước thực hiện :
1. Vào bố cục
2. Vào trang phần tử
3. Tạo widget HTML/javascript ở nơi bạn muốn hiển thị và dán code của thủ thuật vào:


<style type="text/css">
.wbox {background-color:#ffffff;width:auto;height:auto;}
.wbox.Cat {width:500px;height:auto;margin-bottom:5px;}

.wbox .tl {
 background:url(http://1.bp.blogspot.com/-42MftxDENMs/T2IbcuCwPuI/AAAAAAAAAJE/PN26c5wosX0/s1600/left_wbox_03-namkna-blogspot-com.jpg) no-repeat left top;
 padding-left:3px;
}
.wbox .tr {
 background:url(http://1.bp.blogspot.com/-S1BdI-G4SqA/T2Ib1anL3SI/AAAAAAAAAJU/2gHjmgeIJkM/s1600/right_wbox_03-namkna-blogspot-com.jpg) no-repeat right top;
 padding-right:3px;
}
.wbox .tc {
 background:url(http://3.bp.blogspot.com/-bvLzW9ycha4/T2IcGZoiCrI/AAAAAAAAAJc/wVoU5POD1_U/s1600/mid_wbox_03-namkna-blogspot-com.jpg) repeat-x left top;
 height:23px;
 color:#246296;
 font-size:12px;
 text-transform:uppercase;
 font-weight:bold;
 padding-top:5px;
 padding-left:7px;
}
.wbox .tc a {text-decoration:none;color:#246296;}
.wbox .ml {
 background:url(http://1.bp.blogspot.com/-WhZyrCjdZ_0/T2IcylIyzxI/AAAAAAAAAJk/CpAdo4HPP-E/s1600/left_contannerbox-namkna-blogspot.jpg) repeat-y left top;
 padding-left:3px;
}
.wbox .mr
{
 background:url(http://3.bp.blogspot.com/-Bm9Ht2zMrKo/T2IdbgVDCxI/AAAAAAAAAJs/reeIS7llN98/s1600/right_contannerbox-namkna-blogspot.jpg) repeat-y right top;
 padding-right:3px;

}
.wbox .mc {background-color:#FFFFFF;}
.wbox .bl
{
 background:url(https://lh5.googleusercontent.com/-xE0sG6T4-h4/T4Ww7e9atjI/AAAAAAAABF0/KQ5-YTYXEJo/h120/bottomLeft_wbox-namkna-blogspot-com.jpg) no-repeat left top;
 padding-left:3px;
 height:5px;
}
.wbox .br
{
 background:url(http://2.bp.blogspot.com/-mALEz1xomLU/T2Id23wCy2I/AAAAAAAAAJ0/GUNx4ERhQtI/s1600/bottomLeft_wbox-namkna-ngoctra.jpg) no-repeat right top;
 height:5px;
 padding-right:3px;
}
.wbox .bc
{
 background:url(http://2.bp.blogspot.com/-mALEz1xomLU/T2Id23wCy2I/AAAAAAAAAJ0/GUNx4ERhQtI/s1600/bottomLeft_wbox-namkna-ngoctra.jpg) repeat-x left top;
 height:5px;
 font-size:0;
 line-height:5px;
}
.Tin_lienquan ul li {list-style:none;}
.Title_article {
 color:#246296;
 font-size:12px;
 font-weight:bold;
 padding-top:10px;
 padding-bottom:10px;
 padding-left:5px;
}
.Title_article {text-decoration:none;color:#246296;}
.Title_article a {text-decoration:none;color:#303030;}
.Title_article a:hover {color:#990000; text-decoration:none;}
.imgModule {padding-left:5px;}
.imgModule img {width:120px; margin-right:5px;}
.imgModule a {text-decoration:none;}

.Tin_lienquan {
 color:#797979;
 font-size:11px;
 padding-top:15px;
 font-family:Tahoma;
  padding-left:5px;
}
.Tin_lienquan a {text-decoration:none; color:#004784;}
.Tin_lienquan a:hover {text-decoration:none;color:#CC3300;}
</style>

  <script type="text/javascript">
         home_page = "http://www.viettin24h.com/";
         label = "Blogspot%20tips";
         numposts = 6;
      list1 = 1;
         sumPosts = 268;
      mode = "label";
   </script>

<div class="wbox Cat">
<!-- Header widget -->
<div class="tl"><div class="tr"><div class="tc"><a href="http://quangvietmkt.blogspot.com/search/label/Blogspot%20tips">Blog Tips</a></div></div></div>
<!-- END Header widget -->

  <div class="ml">
    <div class="mr">
      <div class="mc">
<!-- noi dung cua tien ich -->
 <script type="text/javascript" src=" http://namkna1.googlecode.com/files/rc-post-qmt.js"></script>
<!-- END noi dung cua tien ich -->
      </div>
    </div>
  </div>

<!-- Footer widget -->
  <div class="bl"><div class="br"><div class="bc"></div></div></div>
<!-- END footer widget -->
</div>

Trong đó: biến mode để tùy chỉnh dạng hiển thị theo nhãn hoặc cho cả blog
 • Nếu mode=”blog”; thì sẽ là cho cả blog
 • Nếu mode=”label”; thì sẽ là cho 1 nhãn nào đó. Nếu sử dụng mode ="label"; thì bạn thay label = "Blogspot-tips"; trong đó Blogspot-tips là tên nhãn muốn hiển thị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét