Tin mới

Advertisement

Binance

6 tháng 5, 2013

Đổi tên facebook khi đã quá số lần

InstaFxCopy


• Bước 1: Đăng nhập Facebook – Sau đó vào phần “Thiết lập tài khoản”

• Bước 2: Click vào “Chỉnh sửa” ở phần “Tên” – Sau đó chọn đại 1 cái tên cũ, điền mật khẩu và “Lưu thay đổi”
• Bước 3: Vào phần “Security” (Bảo mật) – Sau đó click vào “Đóng tài khoản”

• Bước 4: Chọn ô “Tài khoản của tôi bị hack” – Sau đó sẽ hiện ra 1 ô và click vào “Tại đây” 
• Bước 5: Sau đó bấm “Tiếp tục” – Rồi các bạn điền mật khẩu mới và “Submit”
• Bước 6: Sau khi đổi mật khẩu các bạn click “Continue” – Khi hiện ra ô “Please your email passwords” thì các bạn click Countinue
• Bước cuối: Lúc này nó sẽ hiện ra khung “Review and Fix Your Name”
- Khi đó nó sẽ ra tên hiện tại của bạn và kế bên đó có chữ (thay đổi)
- Các bạn click vào và đổi tên mới và Submit
- Tiếp theo chọn câu hỏi bảo mật và trả lời
• Và sau khi chọn xong, tài khoản của bạn đã được mở khóa, khi đó bạn nhấp vào Log In và tên của bạn đã được đổi
- Chúc các bạn thành công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét