QuangVietMkt - Blog Chia sẻ thủ thuật Online

Code thống kê đẹp cho Blog

Việc thống kê cho blog khá quan trọng nhất là đối với những blog "khủng". Hãy tham khảo một tiện ích nhỏ mình đang sử dụng.
Demo:


Các bước thực hiện:
1. Đăng nhập Blogger
2. Chọn bố cục
3. Thêm widet HTML/Javascript và dán đoạn code bên dưới:

<script language='javascript' type='text/javascript'> function snfbc(json){ document.write(parseInt(json.value.items[0].feed.entry.circulation)); } function xfeedburner(uri){ if(uri){ document.write('<sc'+'ript src="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=e61a81bcdb1660ebf8bc1a7c130f1f7b&_render=json&uri='+uri+'&_callback=snfbc" type="text/javascript"></s'+'cript>'); } else{ return false; } } function sntwitter(json){ document.write(parseInt(json.followers_count)); } function xtwitter(user){ if(user){ document.write('<scr'+'ipt src="http://twitter.com/users/show/'+user+'.json?callback=sntwitter" type="text/javascript"></scr'+'ipt>'); } else{ return false; } } </script> <div style='float:left;padding:8px;'> <img src="http://1.bp.blogspot.com/-5kgBShtdWHU/TWUAsrmGwiI/AAAAAAAAAvE/AFyA6wtol2M/s1600/Twitter+3-48.png" style="margin-right: 8px; float:left;" /> <a href="http://twitter.com/viettin24h target="_blank" ><span style="float: left; margin-top:2px;padding:0;font-size:18px;color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"> <script type="text/javascript"> xtwitter("winnitg") </script> Người theo dõi</span> <!--[if IE]> <![endif]--> <span style="text-align:left;margin:0px;padding:0px;font-size: 12px;color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Theo dõi trên Twitter</span></a> </div><div style='clear:both;'/> <div style='float:left;padding:8px;'> <img src="http://1.bp.blogspot.com/-DDPhp2Kr1dU/TWUAsAUfO5I/AAAAAAAAAvA/O94BN5iTeCU/s1600/Rss-48.png" style="margin-right:8px;float:left;" /> <a href="http://feeds.feedburner.com/blogspot/quangvietmkt" target="_blank" ><span style="float:left;margin-top:2px;padding:0;font-size: 18px; color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"> <script type="text/javascript"> xfeedburner("sinhvienthuysan") </script> Người đăng ký</span> <!--[if IE]> <![endif]--> <span style="text-align:left;margin:0px;padding:0px;font-size:12px; color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Đăng ký!</span></a> </div><div style='clear:both;'/> <div style='float:left;padding:8px;'> <img src="http://2.bp.blogspot.com/-LAmeC_nkpKY/TWUBajhYcJI/AAAAAAAAAvI/aPTYgaYzVkI/s1600/comments-48.png" style="margin-right:8px;float:left;" /> <span style="float:left;margin-top:2px;padding:0;font-size:18px;color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"> <script style="text/javascript"> function showpostcount(json) { document.write(parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10)); }</script> <script src="http://viettin24h.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script> Nhận xét</span> <!--[if IE]> <![endif]--> <span style="text-align:left;margin:0px;padding:0px;font-size: 12px;color:#000;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"></span> </div><div style='clear:both;'/> <div style='float:left;padding:8px;'> <img src="http://4.bp.blogspot.com/-yE29I2C38rw/TWUArRjjZ5I/AAAAAAAAAu4/cqFv8-UK2sA/s1600/blogger_48.png" style="margin-right:8px;float:left;" /> <a href="http://viettin24h.com/search/label/?max-results=999" target="_blank"><span style="float:left;margin-top:2px;padding:0;font-size: 18px; color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"> <script src="http://viettin24h.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script> Bài viết</span> <!--[if IE]> <![endif]--> <span style="text-align:left;margin:0px;padding:0px;font-size:12px; color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Xem tất cả!</span></a> </div><div style='clear:both;'/></div></div></div></div

Bạn thay:
http://twitter.com/quangvietmkt bằng địa chỉ twitter của bạn

Bạn thay:
Code: http://feeds.feedburner.com/blogspot/viettin24h 
 bằng địa chỉ Feedburner của bạn, bạn có thể đăng kí tại: 
Code: http://feedburner.google.com
Thay tiếp:
http://viettin24h.com/bằng địa chỉ blog của bạn.

Chúc các bạn thành công !!!!!

Bài viết liên quan

1 nhận xét | Viết lời bình

Làm Bằng Đại Học Giá Rẻ ✅✅, Làm Bằng Trung Cấp, Làm Bằng Cấp 3 Tại Hà Nội, TPHCM & Các Tỉnh, Lam Bang Dai Hoc Cam Kết Không Nhận Tiền Đặt Cọc ...
https://lambangdaihoclayngay.blogspot.com/p/lam-bang-cao-dang.html

Back To Top