Tin mới

Advertisement

Binance

29 tháng 5, 2013

Cách tạo banner quảng cáo trượt dọc 2 bên cho blogspot

InstaFxCopy

Các bạn đang sở hữu 1 Blog/Website với số lượng truy cập ổn định hoặc có dự định làm AM --> Đây là một hình thức quảng cáo đến khách hàng khá thuận tiện và nhanh chóng ! Đây không phải một thủ thuật mới lạ nhưng mình cũng giới thiệu lại cho các bạn!!!
Ảnh minh họa:* Cách thực hiện:
1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger

2. Chọn Bố cục 
3. Chọn tiện ích HTML/ Javascript và dán đoạn code bên dưới vào :<div id="divAdRight" style="DISPLAY: none; POSITION: absolute; TOP: 0px">
<a href="http://www.viettin24h.com/" target="_blank"><img src="LINK ẢNH BANNER 1" /></a>
 
</div>
<div id="divAdLeft" style="DISPLAY: none; POSITION: absolute; TOP: 0px">
<a href="http://www.viettin24h.com/" target="_blank"><img src="LINK ẢNH BANNER 2" /></a>
</div>
<script>
function FloatTopDiv()
{
startLX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)-LeftBannerW-LeftAdjust , startLY = TopAdjust+80;
startRX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)+MainContentW+RightAdjust , startRY = TopAdjust+80;
var d = document;
function ml(id)
{
var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];
el.sP=function(x,y){this.style.left=x + 'px';this.style.top=y + 'px';};
el.x = startRX;
el.y = startRY;
return el;
}
function m2(id)
{
var e2=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];
e2.sP=function(x,y){this.style.left=x + 'px';this.style.top=y + 'px';};
e2.x = startLX;
e2.y = startLY;
return e2;
}
window.stayTopLeft=function()
{
if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
var pY = document.documentElement.scrollTop;
else if (document.body)
var pY = document.body.scrollTop;
if (document.body.scrollTop > 30){startLY = 3;startRY = 3;} else {startLY = TopAdjust;startRY = TopAdjust;};
ftlObj.y += (pY+startRY-ftlObj.y)/16;
ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
ftlObj2.y += (pY+startLY-ftlObj2.y)/16;
ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);
setTimeout("stayTopLeft()", 1);
}
ftlObj = ml("divAdRight");
//stayTopLeft();
ftlObj2 = m2("divAdLeft");
stayTopLeft();
}
function ShowAdDiv()
{
var objAdDivRight = document.getElementById("divAdRight");
var objAdDivLeft = document.getElementById("divAdLeft");
if (document.body.clientWidth < 1000)
{
objAdDivRight.style.display = "none";
objAdDivLeft.style.display = "none";
}
else
{
objAdDivRight.style.display = "block";
objAdDivLeft.style.display = "block";
FloatTopDiv();
}
}
</script>
<script>
document.write("<script type='text/javascript' language='javascript'>MainContentW = 1000;LeftBannerW = 125;RightBannerW = 125;LeftAdjust = 5;RightAdjust = 5;TopAdjust = 10;ShowAdDiv();window.onresize=ShowAdDiv;;<\/script>");
</script>
 Thay http://www.viettin24h.com/  link ảnh theo ý bạn

Chúc các bạn thành công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét