Tin mới

Advertisement

Binance

10 tháng 5, 2013

Bài viết gần đây cho các blogger với hình thu nhỏ

InstaFxCopy


Thủ thuật này không còn mới nữa nhưng hnay mình sẽ giới thiệu lại cho các bạn! Bài viết gần đây hiển thị tuy đơn giản nhưng lại rất gần gũi với người đọc

Ảnh minh họa:
hình ảnh
Đối với các blogger đưa vào Sidebar (thêm tiện ích) chọn html, sao chép tất cả các html dưới đây để tiện ích mà:


<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script> <style type="text/css" media="screen"> <!-- #spylist { overflow:hidden; margin-top:5px; padding:0px 0px; height:350px; } #spylist ul{ width:220px; overflow:hidden; list-style-type: none; padding: 0px 0px; margin:0px 0px; } #spylist li { width:208px; padding: 5px 5px; margin:0px 0px 5px 0px; list-style-type:none; float:none; height:70px; overflow: hidden; background:#fff url(http://i879.photobucket.com/albums/ab351/bloggerblogimage/blogger/post.jpg) repeat-x; border:1px solid #ddd; } #spylist li a { text-decoration:none; color:#4B545B; font-size:11px; height:18px; overflow:hidden; margin:0px 0px; padding:0px 0px 2px 0px; } #spylist li img { float:left; margin-right:5px; background:#EFEFEF; border:0; } .spydate{ overflow:hidden; font-size:10px; color:#0284C2; padding:2px 0px; margin:1px 0px 0px 0px; height:15px; font-family:Tahoma,Arial,verdana, sans-serif; }  .spycomment{ overflow:hidden; font-family:Tahoma,Arial,verdana, sans-serif; font-size:10px; color:#262B2F; padding:0px 0px; margin:0px 0px; } --> </style> <script language='JavaScript'> imgr = new Array(); imgr[0] = "http://i43.tinypic.com/orpg0m.jpg"; imgr[1] = "http://i43.tinypic.com/orpg0m.jpg";  imgr[2] = "http://i43.tinypic.com/orpg0m.jpg"; imgr[3] = "http://i43.tinypic.com/orpg0m.jpg"; imgr[4] = "http://i43.tinypic.com/orpg0m.jpg"; showRandomImg = true; boxwidth = 255; cellspacing = 6; borderColor = "#232c35"; bgTD = "#000000"; thumbwidth = 70; thumbheight = 70; fntsize = 12; acolor = "#666"; aBold = true; icon = " "; text = "comments"; showPostDate = true; summaryPost = 40; summaryFontsize = 10; summaryColor = "#666"; icon2 = " "; numposts = 10; home_page = "http://www.raudhatulmuhibbin.org/"; limitspy=4 intervalspy=4000 </script> <div id="spylist"> <script src='http://scriptabufarhan.googlecode.com/svn/trunk/recentpostthumbspy-min.js' type='text/javascript'></script> 
</div>Lưu ý: Nếu mẫu của bạn đã có một jquery không đặt một lần nữa, chỉ cần sao chép sau đó 

Trong đó:
1. Địa chỉ trang chủ
home_page = "http://www.viettin24h.com/" : thay thành địa chỉ của bạn


2. Chúng ta thấy đoạn code này ở trên 
#spylist ul{ width:220px; overflow:hidden; list-style-type: none; padding: 0px 0px; margin:0px 0px; } #spylist li { width:208px; padding: 5px 5px; margin:0px 0px 5px 0px; list-style-type:none; float:none; height:70px; overflow: hidden; background:#fff url(http://i879.photobucket.com/albums/ab351/bloggerblogimage/blogger/post.jpg) repeat-x; border:1px solid #ddd; } 

Bạn có thể thay đổi:
width : 220px;
width:208px:

tùy chỉnh dựa trên mẫu của bạn
background: # fff url (http://dl.getdropbox.com/u/708209/scriptabufarhan/recentspy/post.jpg) repeat-x;
Tùy chỉnh màu sắc của backuground
3. Kích thước hình ảnh
thumbwidth = 70;
thumbheight = 70;
Phù hợp với nhu cầu của bạn
4. Số bài hiển thị
numposts = 10;
Căn cứ vào những gì bạn cần để hiển thị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét