Tin mới

Advertisement

Binance

12 tháng 8, 2013

ANCKeywords - Tự động cập nhập keywords

Stoken

Plugin này giúp chúng ta cập nhật từ khóa mới và hot nhất ! Tuy nhiên mỗi 1 blogger nên cân nhắc trước khi dùng . Vì đối với Google sanbox, penalty... không an toàn lắm . Nó có thể là con dao 2 lưỡi cho trang web của bạn.
Nói sơ qua về plugin này, nó có thể nói là một công cụ mạnh cho việc tạo và hỗ trợ thêm về từ khoá cho site của bạn. Đôi khi bạn hay phải cập nhật từ khoá hot cho site, nhưng công việc bận rộn, khiến bạn không thể rảnh tay mà cập nhật được. Mình làm tool này mong làm giảm nhẹ việc đó. Tất cả các từ khoá sẽ được cập nhật từ người dùng, các từ khoá tìm kiếm nhiều nhất, hot nhất đều được tự động thêm vào sau mỗi ngày, mỗi giờ, tuỳ vào tuỳ chỉnh của bạn.

Sử dụng như sau: 

1. Hãy đăng ký một nick tại đây (có thể coi đây là trang lưu trữ thông tin keywords cho site bạn.)


 2. Đăng nhập vào vào phần chữ đỏ sau để lấy KeyAPI cho site.


Lấy KeyAPI tại đây : các bạn cần phải lấy bao gồm Your secret API key & Your site guid 


3. Sử dụng ANCKeywords để tạo keywords cho site từ KeyAPI lấy được.

Tạo một file js vào cho đoạn mã sau upload lên Google Code.

//Begin code
var aseo = {
 tag:"{các từ khoá liên quan đến site bạn, 4 từ, ngăn nhau bởi dấu ,}",num:"",ap:"Tên site hoặc domain",as:'Lời giới thiệu'
}
veo = "{domain},{subdomain}";

function s_write(keysite,keyapi)
{
 surl = 'https://api.tynt.com/publisher/v1/keyword/inbound?site_guid='+keysite+'&api_key='+keyapi+'&hours=24&callback=ancseo';
 var sr = document.createElement('script');
 sr.src = surl;
 document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(sr);
 
 sdata = "if(document.location.protocol=='http:'){"
  +"var Tynt=Tynt||[];Tynt.push('"+keysite+"');"
  +'Tynt.i={"ap":"'+aseo.ap+'","as":"'+aseo.as+'","st":true};'
  +"(function(){var s=document.createElement('script');"
  +'s.async="async";s.type="text/javascript";'
  +"s.src='http://tcr.tynt.com/ti.js';var h=document.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h);})();}";
 
 var srr = document.createElement('script');
 srr.innerHTML = sdata;
 document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(srr);
  
}

function ancseo(x){

 num_seo = x.data.length;

 for(var i=0; i<num_seo; i++){
 veo += x.data[i];
 }
 
 var meta = document.createElement('meta');
 meta.name = 'keywords';
 meta.content = veo.replace(/\,[\d]*/gi,",") + aseo.tag;
 document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(meta);
 
 aseo.tag = veo + aseo.tag; 
  
}

function diseo(name,content){

 var mt = document.createElement('meta');
 mt.name = name;
 mt.content = content;
 document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(mt);
}
//Endcode

Sau khi tạo xong bạn lấy link và chèn vào phần header đoạn code sau.

<script src="//Link file của bạn"></script>
<script>
/*--- Auto SEO Update Keyword ---*/
s_write('{Your site guid}','{Your secret API key}');
</script>

 Số 24 bạn có thể thay thành các số sau: 1, 8, 12, 24. Đây là thời gian  update keywords cho các bạn.

Kết quả từ sau một đêm của mình các bạn có thể xem và cho nhận xét.


Chúc các bạn thành công !