Tin mới

Advertisement

Binance

16 tháng 4, 2013

Widget bài viết ngẫu nhiên dạng list từ 1 nhãn nhất định

InstaFxCopy

Ứng dụng của thủ thuật Random Posts : Tạo widget bài viết ngẫu nhiên từ 1 nhãn nhất định Thủ thuật này được anh Fandung thực hiện sau đây mình sẽ giới thiệu lại cho các bạn. Mình đã làm thử và thành công rùi


Ví dụ như ở blog của mình, mình có thể tạo một widget hiển thị các bài viết ngẫu nhiên của nhãn "Thủ Thuật Blog", xem hình minh họa bên dưới:

Ảnh minh họa: 
Ứng dụng của thủ thuật Random Posts : Tạo widget bài viết ngẫu nhiên từ 1 nhãn nhất định
Để thực hiện, bạn chỉ cần tạo 1 widget HTML/Javascript rồi dán code bên dưới vào:


<div id="random-posts"></div>
<script type="text/javascript">

function getRandomPosts(json) {
var maxEntries = 10;
var numPosts = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
var indexPosts = new Array();
for (var i = 0; i < numPosts; ++i) {
 indexPosts[i] = i;
}
indexPosts.sort(function() {return 0.5 - Math.random()});
if (maxEntries > numPosts) {
 maxEntries = numPosts;
}
var container = document.getElementById('random-posts');
var ul = document.createElement('ul');
for (i = 0; i < maxEntries; ++i) {
 var entry = json.feed.entry[indexPosts[i]];
 var li = document.createElement('li');
 var a = document.createElement('a');
 a.title = entry.title.$t;
 for (var j = 0; j < entry.link.length; ++j) {
   if (entry.link[j].rel == 'alternate') {
     a.href = entry.link[j].href;
     break;
   }
 }
 a.appendChild(document.createTextNode(entry.title.$t));
 li.appendChild(a);
 ul.appendChild(li);
}
container.appendChild(ul);
}

</script>
<script src="http://viettin24h.com/feeds/posts/summary/-/Blogspot-tips?alt=json-in-script&callback=getRandomPosts&max-results=999999" type="text/javascript"></script>
- Chú ý :

var maxEntries = 10; : dòng này để thiết lập số bài viết sẽ hiển thị

viettin24h/ bằng URL địa chỉ blog của bạn. 
/feeds/posts/summary/-/Blogspot-tipps : thay code màu đỏ bằng nhãn bạn muốn hiển thị (lưu ý, các nhãn có kí tự khỏang trắng phải thay thế kí tự khỏang trắng bằng %20)
(ví dụ nếu là labe Blog Yahoo thì bạn phải đánh là  Blog%20Yahoo)

Bạn có thể xem cách khác tốt hoen TẠI ĐÂY 

Chúc thành công!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét