Tin mới

Advertisement

Binance

27 tháng 4, 2013

Thủ thuật tạo bài viết giống trang dantri.com.vn

InstaFxCopy

Bài viết này mình chia sẻ với các bạn thủ thuật của Traidatmui.com, mình cũng đã thử áp dụng vào blog của mình nhưng còn một lỗi nhỏ đó là sau khi add đoạn code dưới đây sau thẻ <head> thì menu dropdown của mình không sổ xuống được, và thử áp dụng vào template khác có slide ảnh thì nó không chạy nữa. Mong Traidatmui sớm có biện pháp khắc phục.



Đây là hình ảnh minh họa thủ thuật này:

» Bắt đầu thủ thuật
1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Chèn code bên dưới vào sau thẻ <head>
<script src="http://data-traidatmui.appspot.com/scripts/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://data-traidatmui.appspot.com/scripts/dpost_fixed.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">function Hovercat(q){$("#neocat-"+q+" ul.dpost").find("li").show()}
function Outcat(q){$("#neocat-"+q+" ul.dpost").find("li").hide();$("#neocat-"+q+" ul.dpost").find("li:eq(0)").show()}
</script>

<style>
.first_post {font-family:arial;font-size:12px;color:#333;line-height:1.5em;}
.first_post {line-height:1.5em;}
.first_post img{width:150;height:100px;float:left; margin-right:10px; padding:2px; border:solid 1px #DEDEDE;}
.first_post h2{line-height:1.3em;font-size:14px;font-weight:bold;margin:0 0 5px;}
.first_post h2 a{color:#034c91}
.first_post h2 a:hover{color:#333}
.readm a{
color:#f00;
font-size:12px;
margin-right:10px;
margin-top:8px;
float:right;}
.readm a:hover{
color:#766162;}
.repost{
color:#3366ff;
font-family:arial;}
.repost a{
color:#000066;
background:url(http://lh3.ggpht.com/_BTztXRwC9ik/TQTcuSwh4nI/AAAAAAAAFf8/XLYhDCO3IEs/icon.png) no-repeat left;
padding-left:10px;}
.repost a:hover{
color:#bf9798;}
.tab {
font-size:13px;
padding:0px 5px 5px 5px;
width:550px; /*độ rộng của bài viết*/
}
.dpost a{
padding:0 2px;
font: 11px/22px Arial;
color:#000;
float:left;
height:20px;}
.dpost li{
float:left;
height:20px;
overflow:hidden;}
.dpost li.active{
background:url(http://lh4.ggpht.com/_BTztXRwC9ik/TQOckR-fKwI/AAAAAAAAFfc/tOQVyt0M6Nc/a1.png) right no-repeat; /*màu nền của chủ đề chính */
position:relative;
top:1px;
}
.dpost li.active a{
font-size:10px;
font-weight:bold;
color:#fff;
text-transform:uppercase;
padding-right:25px;}
.iframpost{
background:url(http://lh4.ggpht.com/_BTztXRwC9ik/TQOckRMTKeI/AAAAAAAAFfg/MvZ7NhbCrOY/a2.png) no-repeat; /*màu nền của tiện ích*/
height:25px;
}
*{margin:0;padding:0px 0px 0px 0px;}
</style>

5. Save template lại và trở về phần tử trang (Page Elements)
6. Thêm 1 HTML/Javascript và thêm vào code bên dưới.
<script language="JavaScript">
imgr = new Array();
imgr[0] = "http://sites.google.com/site/fdblogsite/Home/nothumbnail.gif";
showRandomImg = true;
aBold = false;
showPostDate = false; //Nếu muốn hiển thị ngày đăng bài bạn thay FALSE thành TRUE
summaryPosts = 350// số kí tự hiển thị ở phần mô tả
dtnumposts = 4//số bài viết hiển thị trong phần bài viết liên quan
dthome_page = "http://www.quangvietmkt.blogspot.com/"; //Thay thành địa chỉ blog của bạn
</script>

<div class="tab" id="neocat-1" onmouseover="Hovercat('1')" onmouseout="Outcat('1')">
<div class="iframpost">
<ul class="dpost">

<li class="active"><a href="#">Thủ thuật blogger</a></li>
<li style="display:none;"><a href="http://quangvietmkt.blogspot.com/2013/05/menu-tu-ong-lay-bai-viet-cua-link-nhan.html">Thủ thuật nâng cao | </a></li>
<li style="display:none;"><a href="http://quangvietmkt.blogspot.com/2013/05/menu-ngang-voi-hieu-ung-bat-mat-bang.html">Thủ thuật cơ bản | </a></li>
<li style="display:none;"><a href="http://quangvietmkt.blogspot.com/2013/05/tao-menu-dang-cay-thu-muc.html">Tiện ích blog</a></li> </ul>

</div>

<script type="text/javascript">
dtlabel = "Advanced blogger"; // Thay thành tên nhãn bài bạn muốn hiển thị
document.write("<script src=\""+dthome_page+"feeds/posts/default/-/"+dtlabel+"?max-results="+dtnumposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=dtposts\"><\/script>");</script>
</div>

Bạn chỉ việc chỉnh sửa lại code theo các hướng dẫn trong code. Bạn thay các text màu tím đậm thành tên thư mục bạn muốn hiển thị và các link tương ứng với các thư mục đó (màu tím nhạt).

7. Cuối cùng save tiện ích lại là xong


Mở rộng thủ thuật
Để lặp lại tiện ích cho các nhãn khác trên blog của mình thì bạn chỉ cần lặp lại đoạn code như bên dưới và chỉnh sửa phần số màu đỏ lại cho phù hợp

<div class="tab" id="neocat-2" onmouseover="Hovercat('2')" onmouseout="Outcat('2')">
<div class="iframpost">
<ul class="dpost">

<li class="active"><a href="#">Thủ thuật blogger</a></li>
<li style="display:none;"><a href="http://quangvietmkt.blogspot.com/2013/05/menu-tu-ong-lay-bai-viet-cua-link-nhan.html">Thủ thuật nâng cao | </a></li>
<li style="display:none;"><a href="http://quangvietmkt.blogspot.com/2013/05/menu-ngang-voi-hieu-ung-bat-mat-bang.html">Thủ thuật cơ bản | </a></li>
<li style="display:none;"><a href="http://quangvietmkt.blogspot.com/2013/05/tao-menu-dang-cay-thu-muc.html">Tiện ích blog</a></li> </ul>

</div>
<script type="text/javascript">
dtlabel = "Templates"; // Thay thành tên nhãn bài bạn muốn hiển thị
document.write("<script src=\""+dthome_page+"feeds/posts/default/-/"+dtlabel+"?max-results="+dtnumposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=dtposts\"><\/script>");</script>
</div>


Lưu ý:

>>> Nếu các bạn gặp lỗi chấm đen như hình sau:
Thì các bạn sửa code chèn sau thẻ <head>, tìm .dpost li{ và thêm vào đó list-style-type:none; như hình sau:
>>> Nếu các bạn muốn tiện ích này chỉ hiển thị ở trang chủ thì các bạn thêm đoạn code này trước và sau code ở bước 6:
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Code ở bước 6
</b:if>
Chúc bạn thành công!
   theo trandatmui.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét