Tin mới

Advertisement

Binance

4 tháng 4, 2013

Tạo trang liên hệ đơn giản và đẹp

InstaFxCopy

Một điều khá quan trọng cho 1 blogger hay 1 website là phải có một trang liên hệ đạt tiêu chí để giúp độc giả có thể dễ dàng liên hệ gay góp ý tới website hay blog của bạn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn bạn tại 1 trang liên hệ đẹp giúp blog của bạn trông chuyên nghiệp và giống một website hơn.
Tray cập trang: http://kontactr.com đăng ký một tài khoản bằng cách nhấn vào Signup sau đó điền tên, địa chỉ Email, Username tài khoản và gõ pass đăng nhập sau đó nhấn đăng ký (Sign Up). Sau khi nhấn đăng ký xong truy cập hòm mail vừa điền và click vào link xác nhận tài khoản và nhận mã code.
Bạn có thể điền trực tiếp mã code đó vào nội dung trang liên hệ. Trang liên hệ có thể là trang bài viết hoặc trang tĩnh. Demo

Tuy nhiên để đẹp hơn và loại bỏ dược cái logo Kontactr như ở Demo phía trên thì bạn cần làm như sau:
Lưu ý mã ID của tài khoản có dạng như thế này: value="76705"

Thay ID của bạn vào đoạn mã code sau và dán vào phần cần hiển thị nội dung liên hệ:


<form action="http://kontactr.com/euser.php" method="post"> <input name="id" type="hidden" value="76705" /> <table border="0" cellpadding="10px" style="font-family: Tahoma,Verdana; font-size: 13px;"><tbody> <tr> <td align="right">Tên của bạn: </td> <td><input name="sender_name" style="width: 250px;" type="text" /></td> </tr> <tr> <td align="right">Email của bạn (<span class="Apple-style-span" style="color: red;">*</span>): </td> <td><input name="sender_email" style="width: 250px;" type="text" /></td> </tr> <tr> <td align="right">Tiêu đề: </td> <td><input name="subject" style="width: 250px;" type="text" /></td> </tr> <tr> <td align="right" valign="top">Nội dung thư (<span class="Apple-style-span" style="color: red;">*</span>): </td> <td><textarea cols="40" name="message" rows="10" style="font-family: Tahoma,Verdana; font-size: 13px; padding: 3px; width: 330px;"></textarea></td> </tr> <tr> <td align="right" valign="middle">Mã xác nhận (<span class="Apple-style-span" style="color: red;">*</span>): </td> <td><img src="http://kontactr.com/captcha.php" /> <input name="captcha_code" style="font-family: Tahoma,Verdana; font-size: 13px; margin-bottom: 10px; padding: 3px;" type="text" /></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><input id="send" name="send" style="font-size: 13px; font-weight: bold; letter-spacing: 5px; width: 100px;" type="submit" value="Gửi đi" /></td> </tr> </tbody></table> </form>

Thay mã ID mà bạn đăng ký trên Kontactr khi nhận được mã code đó vào ID màu đỏ ở code trên.
Lưu lại và tận hưởng nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét