Tin mới

Advertisement

Binance

11 tháng 4, 2013

Slider bài viết mới nhất trượt ngang cho blogger

Stoken


Bài viết mới nhất dạng thanh trượt ngang là một cách tốt để hiển thị bài viết gần đây của bạn dưới dạng một slide show. Bạn có thể nhìn thấy thanh trượt như vậy trong nhiều blog wordpress, nhưng với blogger nó không có nhiều người biết để áp dụng. Thủ thuật này được chia sẻ bởi Abu-Farhan và thêm một số code củahelperblogger Và được mình chỉnh cho phù hợp với vlogger. Nếu bạn nghĩ rằng tùy biến rất khó thì bạn đã sai, tiện ích này rất dễ dàng tùy biến và thêm vào blog. Bạn không cần phải thêm hình ảnh, văn bản hoặc bất kỳ liên kết nào như các slider khác, tất cả là tự động.Làm thế nào để Thêm Recnet post slider này vào Blogger?

Bước 1: Thêm CSS và Thêm JavaScript

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần Mẫu (Template)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Dán đoạn code sau đây vào trước thẻ ]]></b:skin>
#slide-container {
  height: 360px;
  position: relative;
  width: 480px;
}

#slider {
  height: 360px;
  left: 25px;
  overflow-x: hidden;
  overflow-y: hidden;
  position: relative;
  width: 480px;
  font-family: calibri;
}

.slide-desc {
  background: transparent url(http://4.bp.blogspot.com/-LgAXvcErdQE/URTKWqfW76I/AAAAAAAAIKs/uxNqhffvU5k/s1600/darkbg-namkna.png) repeat scroll 0 0;
  color: #FFFFFF;
  padding: 10px;
  position: absolute;
  right: 0px;
  text-align: left;
  top: 0;
  width: 200px;
  z-index: 99999;
}

.slide-desc h2 {
  display: block;
}

.crosscol .widget-content {
  position: relative;
}

#slider ul, #slider li,

#slider2 ul, #slider2 li {
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

#slider2 {
  margin-top: 1em;
}

#slider li, #slider2 li {
/*

define width and height of list item (slide)

entire slider area will adjust according to the parameters provided here

*/
  width: 480px;
  height: 360px;
  overflow: hidden;
}

#prevBtn, #nextBtn,

#slider1next, #slider1prev {
  display: block;
  width: 30px;
  height: 77px;
  position: absolute;
  left: -30px;
  text-indent: -9999px;
  top: 71px;
  z-index: 1000;
}

#nextBtn, #slider1next {
  left: 520px !important;
}

#prevBtn, #nextBtn, #slider1next, #slider1prev {
  display: block;
  height: 77px;
  left: 0;
  position: absolute;
  top: 132px;
  width: 30px;
  z-index: 1000;
}

#prevBtn a, #nextBtn a,

#slider1next a, #slider1prev a {
  display: block;
  position: relative;
  width: 30px;
  height: 77px;
  background: url(http://4.bp.blogspot.com/-fRH65PyYmGs/URTJwVS1EgI/AAAAAAAAIKc/oTeintoMD6Q/s1600/prev-namkna-blogspot.png) no-repeat 0 0;
}

#nextBtn a, #slider1next a {
  background: url(http://1.bp.blogspot.com/-vOfoe5d-EDk/URTKH3_x0fI/AAAAAAAAIKk/BtweC3VFxtc/s1600/next-namkna.png) no-repeat 0 0;
}

/* numeric controls */

ol#controls {
  margin: 1em 0;
  padding: 0;
  height: 28px;
}

ol#controls li {
  margin: 0 10px 0 0;
  padding: 0;
  float: left;
  list-style: none;
  height: 28px;
  line-height: 28px;
}

ol#controls li a {
  float: left;
  height: 28px;
  line-height: 28px;
  border: 1px solid #ccc;
  background: #DAF3F8;
  color: #555;
  padding: 0 10px;
  text-decoration: none;
}

ol#controls li.current a {
  background: #5DC9E1;
  color: #fff;
}

ol#controls li a:focus, #prevBtn a:focus, #nextBtn a:focus {
  outline: none;
}
- Bạn có thể chỉnh sửa các giá trị CSS ở trên  như ý bạn. Bạn có thể sử dụng HTML Editor để xem trước trực tiếp và thay đổi theo ý của bạn (Lưu ý - Nếu bạn đang chỉnh sửa tiện ích này trong HTML Editor  đó có thêm đồng thời cả ba mã trong trình soạn thảo).
5 - Thêm vào mã dưới đây ngay sau thẻ </ body>. 
<!-- Start easy content slider by helperblogger.com -->
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>
<script src='http://accordion-template.googlecode.com/svn/trunk/easySlider1.7.js' type='text/javascript'></script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document).ready(function(){
 $("#slider").easySlider({
 auto: true,
 continuous: true
 });
});
//]]>
</script>
<!-- End easy content slider by helperblogger.com -->
- Nếu blog của bạn đã có file JQuery rồi thì xóa đoạn màu xanh đi.
6. Lưu mẫu lại.

Bước 2: Thêm tiện ích slider.

1- Vào Bố cục (Layout)
2- Chọn thêm tiện ích (Add gadget) => Tạo một HTML/Javarscipt và dán code bên dưới vào.
<div id="slider">
<script style="text/javascript" src="http://code.helperblogger.com/easySlider.min.js"></script>
<script style="text/javascript">
 var numposts_gal = 6;
 var numchars_gal = 150;
 var random_posts = false; // random posts
</script>
<!-- replace with your web address (marked with red color) -->
<script src="http://quangvietmkt.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showgalleryposts&max-results=999999"></script>
</div>
Trong đó:
Thay http://quangvietmkt.blogspot.com/ thành URL blog của bạn.
var numposts_gal = 6; thành số lượng bài sẽ xuất hiện trong tiện ích.
var numchars_gal = 150; là số lượng ký tự mô tả.
Nếu muốn hiển thị ngẫu nhiên thì thay  var random_posts = false; thành true.
3- Lưu tiện ích lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét