Tin mới

Advertisement

Binance

11 tháng 4, 2013

Phím tắt trong hệ điều hành windown 8

StokenPhím tắt hệ điều hành windowwn 8
Với Windows 8, cho dù đối tượng Microsoft muốn hướng tới là các thiết bị cảm ứng, hệ điều hành này vẫn đánh giá khá cao tầm quan trọng của bàn phím với các tổ hợp phím tắt truyền thống. Dưới đây là danh sách các phím tắt trong window 8 để giúp bạn trải nghiệm hệ điều hành mới này dễ dàng hơn. Các phím tắt này là rất tương tự như của Windows 7 .

Start Screen

Alt + FĐóng cửa sổ hiện hành Mở Shut Down Windows hộp thoại từ destop
Win+PgUpDi chuyển gạch để bên trái
Win+PgDnDi chuyển gạch để bên phải
Win+[Arrows]Change which tile is selected
Win+Enter(Khởi chạy Narrator) Open the selected tile
Win+CTruy cập thanh charms bar
Win+OKhóa định hướng màn hình (Lock device orientation (landscape/portrait); for devices with a gyroscope)
Win+SpaceSwitch input language and keyboard layout

Window and Charm Management

Win+.Move the application split to the left
Win+Shift.Move the application split to the right
Win+Zmang đến App Bar khi bạn có một ứng dụng (Open the App bar)
Win+Shift+COpen the Charms bar
Win+KTruy cập charms Devices (Open the Connect charm)
Win+H(Truy cập charms Chia sẻ) Open the Share charm
Win+IHiển thị thanh Setting
Win+QTruy cập màn hình Tìm kiếm Apps (Application search)
Win+WTruy cập màn hình Cài đặt Tìm kiếm (Settings search)
Win+FTruy cập màn hình tìm kiếm các tập tin (File search)
Win+YPeek at the desktop
Win+VCycle through toasts
Win+ShiftVCycle in reverse through toasts
Win+EnterKhởi chạy Narrator (Open Narrator)

Taskbar Modifiers (Classic Desktop Mode)

Shift+ClickOpen a new instance of the program
Ctrl+ClickCycle between windows in a group
Middle ClickOpen a new instance of the program
Ctrl+Shift+ClickOpen a new instance of the program as Administrator
Shift+Right-ClickShow window menu

Managing Windows (Classic Desktop Mode)

AltHiển thị một Menu Bar ẩn
Alt+F4Close the active window
Alt+TabHoán đổi chuyển tiếp cửa sổ đang mở (Switch to previous active window)
Alt+EscChuyển đổi giữa các màn hình hiện đại bắt đầu destop và các ứng dụng truy cập cuối cùng (Cycle through all open windows)
Win+TabTruy cập Modern Desktop Taskbar Flip 3D
Ctrl+Win+TabPersistent Flip 3D
Win+TChu kỳ thông qua các mục trên Taskbar [Cycle through applications on taskbar (showing its live preview)]
Win+MThu nhỏ tất cả các cửa sổ (Minimize all open windows)
Win+Shift+MKhôi phục tất cả các cửa sổ thu nhỏ (Undo all window minimization)
Win+DShow / Hide Desktop (giảm thiểu / khôi phục lại tất cả các cửa sổ) [Toggle showing the desktop]
Win+Tối đa hóa cửa sổ hiện tại (Maximize the current window)
Win+Thu nhỏ / phục hồi các cửa sổ hiện tại (If the current window is maximized, restore it; if the current window is restored, minimize it)
Win+Dock the current window to the left half of the screen

Ngói cửa sổ ở phía bên trái của màn hình [*If it is already docked left, it is moved to the right half of the screen

*If it is already docked right, it is restored to its original size
Win+Dock the current window to the right half of the screen]

Tile cửa sổ ở phía bên phải của màn hình [*If it is already docked right, it is moved to the left half of the screen]

*If it is already docked left, it is restored to its original size
Win+Shift+Ngói cửa sổ ở phía bên trái của màn hình [Move current window to the left monitor (with dual monitors)]
Win+Shift+Tile cửa sổ ở phía bên phải của màn hình [Move current window to the right monitor (with dual monitors)]
Win+HomeThu nhỏ tất cả cửa sổ hiện tại (Minimize all but the current window)
Win+YPeek at the desktop
Win+[Plus sign]Zoom in
Win+[Minus sign]Zoom out

Starting Programs (Classic Desktop Mode)

Alt+SpaceTruy cập vào menu tắt cho cửa sổ hiện tại
Win+PTruy cập thanh màn hình thứ hai [Open the projection menu (generally used for laptops connected to projectors)]
Win+1Khởi động chương trình thứ 1  gán trên phần Quick Launch của thanh Taskbar (Open the first program on your Quick Launch bar)
Win+2Khởi động chương trình thứ gán trên phần Quick Launch của thanh Taskbar (Open the second program on your Quick Launch bar)
Win+nKhởi động chương trình thứ gán trên phần Quick Launch của thanh Taskbar (Open the nth program on your Quick Launch bar)
Win+UMở Ease của Trung tâm truy cập (Open the ease of access center)
Win+FMở cửa sổ tìm kiếm (Open the search window)
Win+XTruy cập Windows Tools Menu (Open the Mobility Center)
Win+EMở Computer (Open Explorer)
Win+RMở hộp thoại Run (Open the Run window)
Win+BChọn mục đầu tiên trong khu vực thông báo và sau đó sử dụng các phím mũi tên để chu kỳ thông qua báo chí mục Enter để mở mục đã chọn [Move focus to notification tray (the right-most portion of the taskbar)]
Win+POpen the projection menu (generally used for laptops connected to projectors)
Win+Pause/BreakMở trang hệ thống (Open the System Properties portion from the Control Panel)
Ctrl+Shift+EscMở trình quản lý Task Manager (Open Windows Task Manager)

Viewing Folders With Explorer (Classic Desktop Mode)

Alt+PHiển thị Preview Pane trong Windows Explorer (Show/hide the preview pane)
Alt+Hiển thị các thư mục trước (Go back)
Alt+Hiển thị các thư mục tiếp theo (Go forward)
Alt+Di chuyển lên một cấp độ thư mục trong Windows Explorer (Giống như mũi tên lên trong XP) (Go up a directory)
Alt+DChọn Address Bar (Move focus to address bar)
Alt+D, TabMove focus to search bar
Alt+EnterMở hộp thoại Properties của mục đã chọn (Open the Properties window of the current selection)
Ctrl+MousewheelChange the view type (extra large, small, list view, detail, etc.)
Alt+PrtScnChụp màn hình của cửa sổ đang hoạt động.

PageUp: Di chuyển về phía trước trên màn hình destop hiện đại bắt đầu
PageDown: Cuộn lùi trên màn hình destop hiện đại bắt đầu
Ctrl + chuột bánh xe di chuyển: Kích hoạt Zoom Semantic trên màn hình Desktop hiện đại
Ctrl + A: Chọn tất cả các mục
Ctrl + C: Sao chép các sản phẩm được chọn
Ctrl + X: Cắt mục được chọn
Ctrl + V: Dán các sản phẩm được chọn
Ctrl + D: Xóa mục được chọn
Ctrl + Z: Undo một hành động
Ctrl + Y: Làm lại một hành động
Ctrl + N: Mở một cửa sổ mới trong Windows Explorer
Ctrl + W: Đóng cửa sổ hiện tại trong Windows Explorer
Ctrl + E: Chọn hộp tìm kiếm ở góc trên bên phải của cửa sổ
Ctrl + Shift + N: Tạo thư mục mới
Ctrl + Shift + Esc: Mở Windows Task Manager
Ctrl + Alt + Tab: Sử dụng phím mũi tên để chu kỳ thông qua cửa sổ đang mở
Ctrl + Alt + Delete: Truy cập Windows Security màn hình
Ctrl + Click: Chọn nhiều mục cá nhân
Ctrl + Nhấp và kéo một mục: Bản sao mục đó trong cùng thư mục
Ctrl + Shift + Nhấp và kéo một mục: Tạo một shortcut cho mục đó trong cùng một thư mục
Ctrl + Tab: Di chuyển qua các tab
Ctrl + Shift + Tab: Di chuyển ngược qua các tab
Ctrl + Shift + Click vào một nút Taskbar: Khởi động một thể hiện mới của một chương trình như một quản trị viên
Ctrl + Click vào một nút Taskbar nhóm: Chu kỳ thông qua các trường hợp của một chương trình trong nhóm
F1: Hiển thị Trợ giúp
F2: Đổi tên một tập tin
Tìm kiếm F3: Mở
F4: Hiển thị danh sách thanh địa chỉ
F5: Làm mới màn hình hiển thị
F6: Chu kỳ chuyển tiếp thông qua các yếu tố trong một cửa sổ hoặc hộp thoại
F7: Hiển thị lịch sử lệnh trong Command Prompt
F10: Hiển thị Menu Bar ẩn
F11: Chuyển chế độ hiển thị toàn màn hình
Tab: Chu kỳ chuyển tiếp thông qua các yếu tố trong một cửa sổ hoặc hộp thoại
PrtScn: một ảnh chụp màn hình của toàn bộ màn hình và đặt nó trong clipboard
Trang chủ: Di chuyển trên cùng của các cửa sổ đang hoạt động
End: Di chuyển đến dưới cùng của cửa sổ đang hoạt động
Delete: Xóa mục đã chọn
Backspace: Hiển thị các thư mục trước đó trong Windows Explorer Di chuyển lên một cấp thư mục trong Open hoặc hộp thoại Save
Esc: Đóng một hộp thoại
Num Lock Bật + Plus (+): Hiển thị các nội dung của thư mục đã chọn
Num Lock Bật + Dấu trừ (-): Thu gọn thư mục đã chọn
Num Lock Bật + Asterisk (*): Mở rộng tất cả các thư mục con trong thư mục được lựa chọn
Nhấn Shift 5 lần tắt hoặc mở StickyKeys.
Giữ phím Shift bên phải cho 8 giây tắt hoặc mởFilterKeys
Giữ phím Num Lock trong 5 giây tắt hoặc mở ToggleKeys

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét