Tin mới

Advertisement

Binance

11 tháng 4, 2013

Phím tắt Microsoft Word toàn tập 2007 2010 2003

StokenCác phím tắt của Microsoft Word rất ích lợi trong trường hợp không dùng đến chuột vì tiết kiệm được nhiều thời gian trong việc di chuyển bàn tay phải qua lại từ bàn phím qua chuột qua đó giúp bạn soạn thỏa và thao tác với văn bản trong Word nhanh hơn.

Phím Tắt trong MICROSOFT WORD

Tạo mới, chỉnh sửa, lưu văn bản 
Ctrl + N tạo mới một tài liệu 
Ctrl + O mở tài liệu 
Ctrl + S Lưu tài liệu 
Ctrl + C sao chép văn bản 
Ctrl + X cắt nội dung đang chọn 
Ctrl + V dán văn bản
Ctrl + F bật hộp thoại tìm kiếm 
Ctrl + H bật hộp thoại thay thế
Ctrl + P Bật hộp thoại in ấn
Ctrl + Z hoàn trả tình trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh cuối cùng 
Ctrl + Y phục hội hiện trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh Ctrl + Z 
Ctrl + F4 Ctrl + WAlt + F4 đóng văn bản, đóng cửa sổ Ms Word

Tong hop cac phim tat keyboard shortcuts Microsoft Word 2003 2007 2010
Định dạng
Ctrl + B Định dạng in đậm
Ctrl + D Mở hộp thoại định dạng font chữ
Ctrl + I Định dạng in nghiêng.
Ctrl + U Định dạng gạch chân

Canh lề đoạn văn bản:
Ctrl + E Canh giữa đoạn văn bản đang chọn 
Ctrl + J Canh đều đoạn văn bản đang chọn 
Ctrl + L Canh trái đoạnvăn bản đang chọn 
Ctrl + R Canh phải đoạn văn bản đang chọn 
Ctrl + M Định dạng thụt đầu dòng đoạn văn bản 
Ctrl + Shift + M Xóa định dạng thụt đầu dòng 
Ctrl + T Thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản
Ctrl + Shift + T Xóa định dạng thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản 
Ctrl + Q Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản

Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới.
Ctrl + Shift + = Tạo chỉ số trên. Ví dụ m3
Ctrl + = Tạo chỉ số dưới. Ví dụ H2O.

Chọn văn bản hoặc 1 đối tượng
Shift + --> chọn một ký tự phía sau 
Shift + <-- chọn một ký tự phía trước 
Ctrl + Shift + --> chọn một từ phía sau 
Ctrl + Shift + <-- chọn một từ phía trước 
Shift + ­ chọn một hàng phía trên 
Shift + (mủi tên xuống) chọn một hàng phía dưới 
Ctrl + A chọn tất cả đối tượng, văn bản, slide tùy vị trí con trỏ đang đứng

Xóa văn bản hoặc các đối tượng.
Backspace (-->) xóa một ký tự phía trước.
Delete xóa một ký tự phía sau con trỏ hoặc các đối tượng đang chọn.
Ctrl + Backspace (<--) xóa một từ phía trước.
Ctrl + Delete xóa một từ phía sau.

Di chuyển
Ctrl + Mũi tên Di chuyển qua 1 ký tự
Ctrl + Home Về đầu văn bản
Ctrl + End Về vị trí cuối cùng trong văn bản
Ctrl + Shift + Home Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản.
Ctrl + Shift + End Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản

Sao chép định dạng
Ctrl + Shift + C Sao chép định dạng vùng dữ liệu đang có định dạng cần sao chép.
Ctrl + Shift + V Dán định định dạng đã sao chép vào vùng dữ liệu đang chọn.

Menu & Toolbars.
Tab di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn tiếp theo 
Shift + Tab di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn phía trước 
Ctrl + Tab di chuyển qua thẻ tiếp theo trong hộp thoại 
Shift + Tab di chuyển tới thẻ phía trước trong hộp thoại 
Alt + Ký tự gạch chân chọn hoặc bỏ chọn mục chọn đó 
Alt + Mũi tên xuống hiển thị danh sách của danh sách sổ 
Enter chọn 1 giá trị trong danh sách sổ 
ESC tắt nội dung của danh sách sổ

Làm việc với bảng biểu:
Tab di chuyển tới và chọn nội dung của ô kế tiếp. Hoặc tạo 1 dòng mới nếu đang đứng ở ô cuối cùng của bảng 
Shift + Tab di chuyển tới và chọn nội dung của ô liền kế trước nó 
Nhấn giữ phím Shift + các phím mũi tên để chọn nội dung của các ô 
Ctrl + Shift + F8 + Các phím mũi tên mở rộng vùng chọn theo từng khối 
Shift + F8 giảm kích thước vùng chọn theo từng khối 
Ctrl + 5 (khi đèn Num Lock tắt) chọn nội dung cho toàn bộ bảng 
Alt + Home về ô đầu tiên của dòng hiện tại 
Alt + End về ô cuối cùng của dòng hiện tại 
Alt + Page up về ô đầu tiên của cột 
Alt + Page down về ô cuối cùng của cột 
Mũi tên lên Lên trên một dòng 
Mũi tên xuống xuống dưới một dòng

Các phím F:
F1 trợ giúp 
F2 di chuyển văn bản hoặc hình ảnh. (Chọn hình ảnh, nhấn F2, kích chuột vào nơi đến, nhấn Enter 
F3 chèn chữ tự động (tương ứng với menu Insert - AutoText)
F4 lặp lại hành động gần nhất 
F5 thực hiện lệnh Goto (tương ứng với menu Edit - Goto) 
F6 di chuyển đến panel hoặc frame kế tiếp 
F7 thực hiện lệnh kiểm tra chính tả (tương ứng menu Tools - Spellings and Grammars) 
F8 mở rộng vùng chọn 
F9 cập nhật cho những trường đang chọn 
F10 kích hoạt thanh thực đơn lệnh 
F11 di chuyển đến trường kế tiếp 
F12 thực hiện lệnh lưu với tên khác (tương ứng menu File - Save As...)

Kết hợp Shift + các phím F:
Shift + F1 hiển thị con trỏ trợ giúp trực tiếp trên các đối tượng 
Shift + F2 sao chép nhanh văn bản 
Shift + F3 chuyển đổi kiểu ký tự hoa - thường 
Shift + F4 lặp lại hành động của lệnh Find, Goto 
Shift + F5 di chuyển đến vị trí có sự thay đổi mới nhất trong văn bản 
Shift + F6 di chuyển đến panel hoặc frame liền kề phía trước 
Shift + F7 thực hiện lệnh tìm từ đồng nghĩa (tương ứng menu Tools - Thesaurus). 
Shift + F8 rút gọn vùng chọn 
Shift + F9 chuyển đổi qua lại giữ đoạn mã và kết quả của một trường trong văn bản. 
Shift + F10 hiển thị thực đơn ngữ cảnh (tương ứng với kích phải trên các đối tượng trong văn bản) 
Shift + F11 di chuyển đến trường liền kề phía trước. 
Shift + F12 thực hiện lệnh lưu tài liệu (tương ứng với File - Save hoặc tổ hợp Ctrl + S)

Kết hợp Ctrl + các phím F:
Ctrl + F2 thực hiện lệnh xem trước khi in (tương ứng File - Print Preview). 
Ctrl + F3 cắt một Spike 
Ctrl + F4 đóng cửa sổ văn bản (không làm đóng cửa sổ Ms Word). 
Ctrl + F5 phục hồi kích cỡ của cửa sổ văn bản 
Ctrl + F6 di chuyển đến cửa sổ văn bản kế tiếp. 
Ctrl + F7 thực hiện lệnh di chuyển trên menu hệ thống. 
Ctrl + F8 thực hiện lệnh thay đổi kích thước cửa sổ trên menu hệ thống. 
Ctrl + F9 chèn thêm một trường trống. 
Ctrl + F10 phóng to cửa sổ văn bản. 
Ctrl + F11 khóa một trường.
Ctrl + F12 thực hiện lệnh mở văn bản (tương ứng File - Open hoặc tổ hợp Ctrl + O).

Kết hợp Ctrl + Shift + các phím F:
Ctrl + Shift +F3 chèn nội dung cho Spike. 
Ctrl + Shift + F5 chỉnh sửa một đánh dấu (bookmark) 
Ctrl + Shift + F6 di chuyển đến cửa sổ văn bản phía trước. 
Ctrl + Shift + F7 cập nhật văn bản từ những tài liệu nguồn đã liên kết (chẵng hạn như văn bản nguồn trong trộn thư). 
Ctrl + Shift + F8 mở rộng vùng chọn và khối. 
Ctrl + Shift + F9 ngắt liên kết đến một trường. 
Ctrl + Shift + F10 kích hoạt thanh thước kẻ. 
Ctrl + Shift + F11 mở khóa một trường 
Ctrl + Shift + F12 thực hiện lệnh in (tương ứng File - Print hoặc tổ hợp phím Ctrl + P).

Kết hợp Alt + các phím F
Alt + F1 di chuyển đến trường kế tiếp. 
Alt + F3 tạo một từ tự động cho từ đang chọn. 
Alt + F4 thoát khỏi Ms Word. 
Alt + F5 phục hồi kích cỡ cửa sổ. 
Alt + F7 tìm những lỗi chính tả và ngữ pháp tiếp theo trong văn bản. 
Alt + F8 chạy một marco.
Alt + F9 chuyển đổi giữa mã lệnh và kết quả của tất cả các trường.
Alt + F10 phóng to cửa sổ của Ms Word. 
Alt + F11 hiển thị cửa sổ lệnh Visual Basic.

Kết hợp Alt + Shift + các phím F
Alt + Shift + F1 di chuyển đến trường phía trước.
Alt + Shift + F2 thực hiện lệnh lưu văn bản (tương ứng Ctrl + S).
Alt + Shift + F9 chạy lệnh GotoButton hoặc MarcoButton từ kết quả của những trường trong văn bản.
Alt + Shift + F11 hiển thị mã lệnh.

Kết hợp Alt + Ctrl + các phím F
Ctrl + Alt + F1 hiển thị thông tin hệ thống.
Ctrl + Alt + F2 thực hiện lệnh mở văn bản (tương ứng Ctrl + O)


Hay các bạn có thể xem danh sách phím tắt chính thức từ Microsoft tất nhiên bằng tiếng anh.


Command Name         Shortcut Keys
  ------------------------------------------------------------------------

  All Caps           CTRL+SHIFT+A
  Annotation          ALT+CTRL+M
  App Maximize         ALT+F10
  App Restore          ALT+F5
  Apply Heading1        ALT+CTRL+1
  Apply Heading2        ALT+CTRL+2
  Apply Heading3        ALT+CTRL+3
  Apply List Bullet       CTRL+SHIFT+L
  Auto Format          ALT+CTRL+K
  Auto Text           F3 or ALT+CTRL+V
  Bold             CTRL+B or CTRL+SHIFT+B
  Bookmark           CTRL+SHIFT+F5
  Browse Next          CTRL+PAGE DOWN
  Browse Previous        CTRL+PAGE UP
  Browse Sel          ALT+CTRL+HOME
  Cancel            ESC
  Center Para          CTRL+E
  Change Case          SHIFT+F3
  Char Left           LEFT
  Char Left Extend       SHIFT+LEFT
  Char Right          RIGHT
  Char Right Extend       SHIFT+RIGHT
  Clear             DELETE
  Close or Exit         ALT+F4
  Close Pane          ALT+SHIFT+C
  Column Break         CTRL+SHIFT+ENTER
  Column Select         CTRL+SHIFT+F8
  Copy             CTRL+C or CTRL+INSERT
  Copy Format          CTRL+SHIFT+C
  Copy Text           SHIFT+F2
  Create Auto Text       ALT+F3
  Customize Add Menu      ALT+CTRL+=
  Customize Keyboard      ALT+CTRL+NUM +
  Customize Remove Menu     ALT+CTRL+-
  Cut              CTRL+X or SHIFT+DELETE
  Date Field          ALT+SHIFT+D
  Delete Back Word       CTRL+BACKSPACE
  Delete Word          CTRL+DELETE
  Dictionary          ALT+SHIFT+F7
  Do Field Click        ALT+SHIFT+F9
  Doc Close           CTRL+W or CTRL+F4
  Doc Maximize         CTRL+F10
  Doc Move           CTRL+F7
  Doc Restore          CTRL+F5
  Doc Size           CTRL+F8
  Doc Split           ALT+CTRL+S
  Double Underline       CTRL+SHIFT+D
  End of Column         ALT+PAGE DOWN
  End of Column         ALT+SHIFT+PAGE DOWN
  End of Doc Extend       CTRL+SHIFT+END
  End of Document        CTRL+END
  End of Line          END
  End of Line Extend      SHIFT+END
  End of Row          ALT+END
  End of Row          ALT+SHIFT+END
  End of Window         ALT+CTRL+PAGE DOWN
  End of Window Extend     ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
  Endnote Now          ALT+CTRL+D
  Extend Selection       F8
  Field Chars          CTRL+F9
  Field Codes          ALT+F9
  Find             CTRL+F
  Font             CTRL+D or CTRL+SHIFT+F
  Font Size Select       CTRL+SHIFT+P
  Footnote Now         ALT+CTRL+F
  Go Back            SHIFT+F5 or ALT+CTRL+Z
  Go To             CTRL+G or F5
  Grow Font           CTRL+SHIFT+.
  Grow Font One Point      CTRL+]
  Hanging Indent        CTRL+T
  Header Footer Link      ALT+SHIFT+R
  Help             F1
  Hidden            CTRL+SHIFT+H
  Hyperlink           CTRL+K
  Indent            CTRL+M
  Italic            CTRL+I or CTRL+SHIFT+I
  Justify Para         CTRL+J
  Left Para           CTRL+L
  Line Down           DOWN
  Line Down Extend       SHIFT+DOWN
  Line Up            UP
  Line Up Extend        SHIFT+UP
  List Num Field        ALT+CTRL+L
  Lock Fields          CTRL+3 or CTRL+F11
  Macro             ALT+F8
  Mail Merge Check       ALT+SHIFT+K
  Mail Merge Edit Data Source  ALT+SHIFT+E 
  Mail Merge to Doc       ALT+SHIFT+N
  Mail Merge to Printer     ALT+SHIFT+M
  Mark Citation         ALT+SHIFT+I
  Mark Index Entry       ALT+SHIFT+X
  Mark Table of Contents Entry ALT+SHIFT+O
  Menu Mode           F10
  Merge Field          ALT+SHIFT+F
  Microsoft Script Editor    ALT+SHIFT+F11
  Microsoft System Info     ALT+CTRL+F1
  Move Text           F2
  New              CTRL+N
  Next Cell           TAB
  Next Field          F11 or ALT+F1
  Next Misspelling       ALT+F7
  Next Object          ALT+DOWN
  Next Window          CTRL+F6 or ALT+F6
  Normal            ALT+CTRL+N
  Normal Style         CTRL+SHIFT+N or ALT+SHIFT+CLEAR (NUM 5)
  Open             CTRL+O or CTRL+F12 or ALT+CTRL+F2
  Open or Close Up Para     CTRL+0
  Other Pane          F6 or SHIFT+F6
  Outline            ALT+CTRL+O
  Outline Collapse       ALT+SHIFT+- or ALT+SHIFT+NUM -
  Outline Demote        ALT+SHIFT+RIGHT
  Outline Expand        ALT+SHIFT+=
  Outline Expand        ALT+SHIFT+NUM +
  Outline Move Down       ALT+SHIFT+DOWN
  Outline Move Up        ALT+SHIFT+UP
  Outline Promote        ALT+SHIFT+LEFT
  Outline Show First Line    ALT+SHIFT+L
  Overtype           INSERT
  Page             ALT+CTRL+P
  Page Break          CTRL+ENTER
  Page Down           PAGE DOWN
  Page Down Extend       SHIFT+PAGE DOWN
  Page Field          ALT+SHIFT+P
  Page Up            PAGE UP
  Page Up Extend        SHIFT+PAGE UP
  Para Down           CTRL+DOWN
  Para Down Extend       CTRL+SHIFT+DOWN
  Para Up            CTRL+UP
  Para Up Extend        CTRL+SHIFT+UP
  Paste             CTRL+V or SHIFT+INSERT
  Paste Format         CTRL+SHIFT+V
  Prev Cell           SHIFT+TAB
  Prev Field          SHIFT+F11 or ALT+SHIFT+F1
  Prev Object          ALT+UP
  Prev Window          CTRL+SHIFT+F6 or ALT+SHIFT+F6
  Print             CTRL+P or CTRL+SHIFT+F12
  Print Preview         CTRL+F2 or ALT+CTRL+I
  Proofing           F7
  Redo             ALT+SHIFT+BACKSPACE
  Redo or Repeat        CTRL+Y or F4 or ALT+ENTER
  Repeat Find          SHIFT+F4 or ALT+CTRL+Y
  Replace            CTRL+H
  Reset Char          CTRL+SPACE or CTRL+SHIFT+Z
  Reset Para          CTRL+Q
  Revision Marks Toggle     CTRL+SHIFT+E
  Right Para          CTRL+R
  Save             CTRL+S or SHIFT+F12 or ALT+SHIFT+F2
  Save As            F12
  Select All          CTRL+A or CTRL+CLEAR (NUM 5) or CTRL+NUM 5
  Select Table         ALT+CLEAR (NUM 5)
  Show All           CTRL+SHIFT+8
  Show All Headings       ALT+SHIFT+A
  Show Heading1         ALT+SHIFT+1
  Show Heading2         ALT+SHIFT+2
  Show Heading3         ALT+SHIFT+3
  Show Heading4         ALT+SHIFT+4
  Show Heading5         ALT+SHIFT+5
  Show Heading6         ALT+SHIFT+6
  Show Heading7         ALT+SHIFT+7
  Show Heading8         ALT+SHIFT+8
  Show Heading9         ALT+SHIFT+9
  Shrink Font          CTRL+SHIFT+,
  Shrink Font One Point     CTRL+[
  Small Caps          CTRL+SHIFT+K
  Space Para1          CTRL+1
  Space Para15         CTRL+5
  Space Para2          CTRL+2
  Spike             CTRL+SHIFT+F3 or CTRL+F3
  Start of Column        ALT+PAGE UP
  Start of Column        ALT+SHIFT+PAGE UP
  Start of Doc Extend      CTRL+SHIFT+HOME
  Start of Document       CTRL+HOME
  Start of Line         HOME
  Start of Line Extend     SHIFT+HOME
  Start of Row         ALT+HOME
  Start of Row         ALT+SHIFT+HOME
  Start of Window        ALT+CTRL+PAGE UP
  Start of Window Extend    ALT+CTRL+SHIFT+PAGE UP
  Style             CTRL+SHIFT+S
  Subscript           CTRL+=
  Superscript          CTRL+SHIFT+=
  Symbol Font          CTRL+SHIFT+Q
  Thesaurus           SHIFT+F7
  Time Field          ALT+SHIFT+T
  Toggle Field Display     SHIFT+F9
  Toggle Master Subdocs     CTRL+\ 
  Tool             SHIFT+F1
  Un Hang            CTRL+SHIFT+T
  Un Indent           CTRL+SHIFT+M
  Underline           CTRL+U or CTRL+SHIFT+U
  Undo             CTRL+Z or ALT+BACKSPACE
  Unlink Fields         CTRL+6 or CTRL+SHIFT+F9
  Unlock Fields         CTRL+4 or CTRL+SHIFT+F11
  Update Auto Format      ALT+CTRL+U
  Update Fields         F9 or ALT+SHIFT+U
  Update Source         CTRL+SHIFT+F7
  VBCode            ALT+F11
  Web Go Back          ALT+LEFT
  Web Go Forward        ALT+RIGHT
  Word Left           CTRL+LEFT
  Word Left Extend       CTRL+SHIFT+LEFT
  Word Right          CTRL+RIGHT
  Word Right Extend       CTRL+SHIFT+RIGHT
  Word Underline        CTRL+SHIFT+W

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét