Tin mới

Advertisement

Binance

11 tháng 4, 2013

Phân trang cho bài viết dài trên blogspot

InstaFxCopy


Nếu có một bài viết quá dài sẽ dẫn tới không đẹp mắt, ảnh hưởng ít nhiều đến SEO, Và gây ức chế cho người xem khi cứ phải kéo chuột để xem. Vậy tại sao bạn không chia nhỏ nó ra bằng cách phân trang trên chính bài viết đó. Bài viết này namkna sẽ hướng dẫn các bạn cách phân trang cho bài viết quá dài.
Các bạn có thể xem Demo:


☼ Cách tiến hành:
  1- Đăng nhập vào Blog
  2- Vào Mẫu
  3- Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML)
  4- Thêm đoạn code sau vào trước thẻ </head>.
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://1.bp.blogspot.com/-rElw0P5WEm4/UWQ6fo2QvjI/AAAAAAAAADU/aZR3zMUMPhw/s500/cooltext987481804.png" type="text/javascript"></script>
Lưu ý: Để sử dụng lâu dài các bạn hãy tải các file javarscrip về (xem cách tải Tại đây) sau đó Uplaod lên host riêng (host Google code Tại đây hoặc Dropbox Tại đây) để sử dụng lâu dài nha.
  5- Thêm đoạn code sau vào trước thẻ  ]]></b:skin> .
#spaging-container, #snumber-container {
 width: 100%;
}
.spage183 {
 display:none;
}
.sitem183 {
 padding: 3px;
}
.sitem183 a, .sitem183 a.visited {
 font-weight: bold;
 text-decoration: none;
 color: green;
}
.sitem183 a:hover, .sitem183 a.current183 {
 text-decoration: underline;
 color: blue;
}

6. Bấm  Lưu mẫu   

7. Để phân trang trong bài viết, khi đăng bài bạn hãy chuyển sang chế độ soạn thảo bằngHTML để dán vào đoạn code sau:
<div id="spaging-container">
  $pageIn
 Nội dung trang 1
  $pageOut
  $pageIn
 Nội dung trang 2
  $pageOut
  $pageIn
 Nội dung trang 3
  $pageOut
 </div> 
Trong đó: 
Thay nội dung trang 1,2,3 thành đoạn văn bản. Dùng $pageIn để bắt đầu cho một trang và$pageOut để kết thúc trang, phần này bạn có thể soạn thảo bình thường.
Để thêm 1 trang trong bài viết bạn chỉ cần thêm đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng </div>ở trên.
  $pageIn
 Nội dung trang n
  $pageOut
8. Tiếp theo là vị trí đặt phần phân trang. Thường cuối bài viết. Bạn chọn phần soạn thảo HTML của bài viết và pate đoạn code sau vào:
<script type="text/javascript">
 NumberedPage(
 numPage = 3, // Số trang cần phân
 title = "Trang", // Chữ cần hiển thị như Phần 1 hoặc Trang 1
 separator = "|" // Kí tự ngăn cách
    
 );
   
 </script>
9. Bấm Xuất bản bài đăng và xem thành quả nha.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét