Tin mới

Advertisement

Binance

11 tháng 4, 2013

Nền Powerpoint cực đẹp

Stoken


Khi viết các bài giảng, bài tiểu luận, luận văn, báo cáo,... thì Power Point được sử dụng khá phổ biến và thông dụng. Một bài báo bằng Power Point các được co là thành công nếu đảm bảo tiêu chí 6:6 (6 dòng/slide và 6 chữ/1 dòng), nội dung đầy đủ, Trình bày hình ảnh minh họa và hình nền phù hợp đúng chủ đề của bài báo cáo. Do vậy hôm nay mình xẽ giới thiệu cho các bạn một số mẫu Theme Powerpoint và một số hình ảnh để làm nền cho bài Power Point:
Tổng hợp Theme Mẫu 1
Tổng hợp Theme Mẫu 2
Tổng hợp Ảnh Mẫu 3
Download Phần 1
Download Phần 2
Các bạn có thể tham khảo cách thay đổi hình nền cho bài Powerpoint: Tại Đây:
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket 
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket
Photobucket

1 nhận xét: