Tin mới

Advertisement

Binance

11 tháng 4, 2013

Hướng dẫn sử dụng PivotTable2003

Stoken


Bạn có thể Downloand giáo trình dạy cách sử lý số liệu trên PivotTable2003 Tại Tây

1. Tô chon vùng dữ liệu, vào menu Data – Pivot Table and Pivot Chart Report:

Photobucket
Photobucket

Photobucket
Photobucket

Photobucket

  Còn nhiều nữa mình không tiện viết hết các bạn có thể Download bộ giáo trình Full dạy cách sử lý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét