Tin mới

Advertisement

Binance

16 tháng 4, 2013

Hiện thị bài viết trong nhãn

StokenVới thủ thuật này, các bài viết của toàn bộ trang Blog hoặc các bài viết trong cùng một nhãn được hiển thị trong một tiện ích được chia thành 2 cột riêng biệt: cột bên trái và cột bên phải.
Cột bên trái bao gồm 2 phần: Phần trên cùng (còn gọi là top-news) bao gồm một hình ảnh đại diện và tiêu đề kèm theo một số dòng mô tả của bài viết mới nhất mà bạn vừa mới đăng. Phần dưới (còn gọi là bottom-news) bao gồm ảnh nhỏ và tiêu đề bài viết của 4 bài đăng kế tiếp (số lượng này bạn có thể tuỳ chọn).
Cột bên phải bao gồm các tiêu đề bài viết tiếp theo của Blog hoặc của một nhãn được sắp xếp từ trên xuống theo thứ tự thời gian (số lượng này bạn cũng có thể tuỳ chọn).


Mời bạn bấm vào "Xem thử" phía dưới để trải nghiệm trước thủ thuật này.


Đầu tiên, bạn đăng nhập vào blog > Chọn thiết kế > thêm tiện ích HTML/Javacript (nếu sử dụng giao diện mới thì bạn chọn Mẫu > thêm tiện ích HTML/Javacript) rồi dán code phía dưới vào.
<style type="text/css">
#cotent-news {
border:#999 solid 1px;
width: 660px;
}
#top-news {
width: 460px;
height:166px;
padding:5px;
border:#bbb solid 1px;
background:#000;
font-size:12px;
}
#bottom-news {
width: 460px;
padding:5px;
}
#bottom-news-item {
width: 106px;
margin-right:9px;
float:left;
}
#left-news {
padding:5px;
border-left:2px dotted #ccc;
}
</style>
<script language="JavaScript">
imgr = new Array();
imgr[0] = "http://sites.google.com/site/fdblogsite/Home/nothumbnail.gif";
imgico= "http://3.bp.blogspot.com/-Fs0tr4-XI00/T9s1Cs0iNdI/AAAAAAAAbR4/EJCXlTPSWGY/s1600/1399304s1osheptmw.gif";
showRandomImg = true;
topwidth = 160;
topheight = 160;
botheight = 100;
botwidth = 105;
fntsize = 12;
vnesize = 18; //kích thước của tiêu đề bài viết trong class "top-news"
acolor = "#fff";
cmcolor = "#fff";
topcolor = "#fff";
aBold = true;
text = "comments";
showPostDate = true;
summaryPost = 200;
summaryFontsize = 12;
summaryColor = "#000";
botnum = 4;
numposts = 15;
label = "";
home_page = "http://www.dunghennessy.blogspot.com/";
</script>
<script src="https://sites.google.com/site/dungheineken/all.txt" type="text/javascript"></script>


Bây giờ bạn chỉnh sửa các dòng lệnh màu đỏ theo ý thích của mình. Trong đó:
Width (đầu tiên): là chiều rộng của cả tiện ích
Width (thứ hai): là chiều rộng của top-news
Width (thứ ba): là chiều rộng của bottom-news  
Background: màu nền của top-news
Imgicon: icon trước tiêu đề bài viết ở cột bên phải 
Topwidth: chiều ngang của ảnh ở top-news
Topheight: Chiều cao của ảnh ở top-news
Botheight: Chiều cao của ảnh ở bottom-news
Botwidth: Chiều ngang của ảnh ở bottom-news
cmcolor: màu của ch
Summary Post: số lượng từ của dòng mô tả bài viết mới nhất
Summary Fontsize: Kích thước chữ của dòng mô tả bài viết mới nhất.
Botnum: Số lượng ảnh và tiêu đề các bài viết ở bottom-news
Numpost: Số lượng các bài viết hiển thị ở tiện ích (bao gồm các bài viết ở top-news, bottom-news và các bài viết ở cột bên phải)
Labeltên nhãn (nếu sử dụng cho cả blog thì ô này bỏ trống, còn nếu sử dụng cho một nhãn thì bạn phải viết chính xác tên nhãn và tên nhãn này phải nằm trong dấu ngoặc kép nếu không thì tiện ích này sẽ bị lỗi và không hiển thị...).
Home PageĐịa chỉ blog của bạn.
Cuối cùng bấm Lưu và trở về blog xem kết quả nha.
Mở rộng thêm:
Code trên tôi đang áp dụng cho toàn blog, vì vậy nếu muốn hiển thị cho một nhãn nào đó các bạn phải ghi chính xác tên nhãn ở dòng lệnh Label và thay thế dòng lệnh màu vàng bằng dòng lệnh này:

https://dl.dropbox.com/u/66348944/only.txt    
theo dunghensy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét