Tin mới

Advertisement

Binance

27 tháng 4, 2013

Hiển thị bài viết trang chủ đẹp mắt

InstaFxCopy


 Với tiêu chí tổng hợp thật nhiều style khác nhau cho tiện ích "Recent posts" hôm nay mình sẽ lại giới thiệu cho các bạn 1 style khác theo phong cách giống trang news.zing.vn . Style này giống với style giống trang vnExpress mà mình đã từng giới thiệu. Trong bài viết này mình có convert lại độ rộng để có thể hiển thị được trên blogspot.

Hình ảnh minh họa :
- Ở style này có thêm 1 điểm khác với các style cũ, là mình có chèn phần "Mô tả bài viết (summaryPost)" vào các link ở cột topo_news dưới dạng title. Các bạn có thể xem hình bên dưới :

☼ Các bước thực hiện thủ thuật :
1. Vào bố cục
2. Vào chỉnh sửa code HTML
3. Tạo widget HTML/javascript và dán code bên dưới vào :

Code
<style type="text/css">
*{ padding: 0;
margin: 0;
font-family: Arial;
font-size: 12px;
}

#index_news{
width: 525px;
margin: 5px;
}

#main_content{
width: 525px;
float: left;
overflow: hidden;
}

#main_content .top_news{
width: 525px;
margin-bottom: 10px;
}
#main_content .top1_news{
width: 234px; /*Độ rộng cột đầu tiên*/
float: left;
margin-top: 8px;
}
#main_content .top1_news .top1_news_image img{
border: 1px solid #CCC;
padding: 1px;
width:230px; /*độ rộng của ảnh ở cột đầu tiên*/
height:155px; /*Chiều cao của ảnh ở cột đầu tiên*/
}
#main_content .top1_news .top1_news_title{
padding: 8px 0;
text-align: justify;
}
#main_content .top1_news .top1_news_title a{
font-size: 16px;
color: #002392; /*Màu tiêu đề của bài viết có nội dung tóm tắt*/
text-decoration: none;
}
#main_content .top1_news .top1_news_title a:hover{
text-decoration: underline;
color: #0066ff; /*Màu tiêu đề của bài viết có nội dung tóm tắt khi rê chuột*/
}
#main_content .top1_news p{
text-align: justify;
}
#main_content .top1_news p a{
padding-left: 4px;
}
#main_content .top1_news p img, #main_content .top2_news img{
vertical-align: bottom;
}
#main_content .top2_news{
width: 95px; /*Độ rộng cột thứ 2*/
float: left;
margin-left: 8px;
margin-top: 12px;
padding-right: 6px;
}
#main_content .top2_news .top2_news_image{
background: url(https://sites.google.com/site/vietlao2003/home/khunganhcot2.gif) no-repeat;
width: 90px; /*độ rộng của ảnh ở cột 2*/
height: 65px; /*chiều cao của ảnh ở cột 2*/
padding: 4px;
}
.top2_news_image img {
width:90px; /*độ rộng của ảnh ở cột 2*/
height:65px; /*chiều cao của ảnh ở cột 2*/
}

#main_content .top2_news h2{
padding-top: 2px;
}
#main_content .top2_news h2 a{
color: #000033;
text-decoration: none;
}
#main_content .top2_news h2 a:hover{
text-decoration: underline;
color: #ff0000;}

#main_content .top2_news .dot3x1{
background: url(https://sites.google.com/site/vietlao2003/home/3847739556_d334d7aa61_o.gif) repeat-x center
center;
margin: 10px 0;
height: 1px;
font-size: 1px;
}
#main_content .topo_news{
width: 174px; /*Độ rộng cột thứ 3*/
float: right;
background: url(https://sites.google.com/site/vietlao2003/home/nenbaivietcot3.gif) no-repeat;
padding: 5px 1px 0 1px;

}
#main_content .topo_news .topo_news_title{
background: url(https://sites.google.com/site/vietlao2003/home/thanhBaiviet%20khac.gif) no-repeat;
width: 160px;
height: 22px;
color: #FFF;
padding: 4px 0 0 14px;
font-weight: bold;
font-size: 11px;
}
#main_content .topo_news ul li{
background: url(https://sites.google.com/site/vietlao2003/home/chimuc.gif) no-repeat 8px 10px;
padding: 2px 2px 2px 20px;
list-style: none;
}
#main_content .topo_news ul li a{
color: #002392;
font-weight: bold;
font-size: 11px;
line-height: 1.5em;
text-decoration:none;
}
#main_content .topo_news ul li a:hover {
color: #ff0033;
text-decoration: underline;}
</style>

<script language="JavaScript">
imgr = new Array();
imgr[0] = "https://sites.google.com/site/vietlao2003/home/nothumbnail.gif";
imgnew = "https://sites.google.com/site/vietlao2003/home/newicon.gif";
showRandomImg = true;
 aBold = false;
summaryPost = 147; // Số kí tự hiển thị cho phần tóm tắt bài viết
numposts = 10; // số bài viết sẽ hiển thị (Gồm tất cả bài viết ở 3 cột)
topoTitle = "Bài viết khác";
label = "Thủ thuật"; // Nhãn bài viết hiển thị (nếu hiển thị tất cả bài viết thì không cần gõ nhãn)
home_page = "
http://quangvietmkt.blogspot.com"; //thay đổi thành địa chỉ URL blog của bạn

</script>
<script src="http://vietlao2014.googlecode.com/files/z-recent-label.js" type="text/javascript"></script>

Code màu cam là độ rộng của ảnh lớn nhất
Code màu đỏ : là độ rộng của 2 ảnh nhỏ hơn
Code màu xanh : là độ rộng của các cột của tiện ích (gồm 3 cột : top1_news, top2_news, topo_news)
- Xem hình minh họa bên dưới :

- Lưu ý : thay đổi lại độ rộng của các cột để hiển thị tốt nhất trên blog của mình (kể cả các ảnh nền). Code trên chỉ là code mẫu để các bạn tham khảo. Ở code mẫu này mình cũng đã resize lại tương đối phù hợp rồi (độ rộng 525px;)

- 2 dòng code màu đỏ bạn có thể thay đổi tùy thích (xem hình minh họa bên dưới)

Chúc các bạn thành công.

Code dự phòngCode


<style type="text/css">
*{ padding: 0;
margin: 0;
font-family: Arial;
font-size: 12px;
}

#index_news{
width: 650px;
margin: 10px;
}

#main_content{
width: 650px;
float: left;
overflow: hidden;
}

#main_content .top_news{
width: 650px;
margin-bottom: 10px;
}
#main_content .top1_news{
width: 345px; /*Độ rộng cột đầu tiên*/
float: left;
margin-top: 8px;
}
#main_content .top1_news .top1_news_image img{
border: 1px solid #CCC;
padding: 1px;
width:210px; /*độ rộng của ảnh ở cột đầu tiên*/
height:155px; /*Chiều cao của ảnh ở cột đầu tiên*/
}
#main_content .top1_news .top1_news_title{
padding: 8px 0;
text-align: justify;
}
#main_content .top1_news .top1_news_title a{
font-size: 16px;
color: #002392; /*Màu tiêu đề của bài viết có nội dung tóm tắt*/
text-decoration: none;
}
#main_content .top1_news .top1_news_title a:hover{
text-decoration: underline;
color: #0066ff; /*Màu tiêu đề của bài viết có nội dung tóm tắt khi rê chuột*/
}
#main_content .top1_news p{
text-align: justify;
}
#main_content .top1_news p a{
padding-left: 4px;
}
#main_content .top1_news p img, #main_content .top2_news img{
vertical-align: bottom;
}
#main_content .top2_news{
width: 100px; /*Độ rộng cột thứ 2*/
float: left;
margin-left: 8px;
margin-top: 12px;
padding-right: 6px;
}
#main_content .top2_news .top2_news_image{
background: url(https://sites.google.com/site/vietlao2003/home/khunganhcot2.gif) no-repeat;
width: 90px; /*độ rộng của ảnh ở cột 2*/
height: 65px; /*chiều cao của ảnh ở cột 2*/
padding: 4px;
}
.top2_news_image img {
width:90px; /*độ rộng của ảnh ở cột 2*/
height:65px; /*chiều cao của ảnh ở cột 2*/
}

#main_content .top2_news h2{
padding-top: 2px;
}
#main_content .top2_news h2 a{
color: #000033;
text-decoration: none;
}
#main_content .top2_news h2 a:hover{
text-decoration: underline;
color: #ff0000;}

#main_content .top2_news .dot3x1{
background: url(https://sites.google.com/site/vietlao2003/home/3847739556_d334d7aa61_o.gif) repeat-x center
center;
margin: 10px 0;
height: 1px;
font-size: 1px;
}
#main_content .topo_news{
width: 175px; /*Độ rộng cột thứ 3*/
float: left;
background: url(https://sites.google.com/site/vietlao2003/home/nenbaivietcot3.gif) no-repeat;
padding: 4px 1px 0 0px; /*Vị trí thanh Bài viết khác 3*/

}
#main_content .topo_news .topo_news_title{
background: url(https://sites.google.com/site/vietlao2003/home/thanhBaiviet%20khac.gif) no-repeat;
width: 176px;
height: 35px;
color: #FFF;
padding: 4px 0 0 40px;
font-weight: bold;
font-size: 12px; /*Cỡ chữ thanh Bài viết khác 3*/
}
#main_content .topo_news ul li{
background: url(https://sites.google.com/site/vietlao2003/home/chimuc.gif) no-repeat 8px 10px;
padding: 1px 12px 3px 20px;
list-style: none;
}
#main_content .topo_news ul li a{
color: #002392;
font-weight: bold;
font-size: 12px;
line-height: 1.5em;
text-decoration:none;
}
#main_content .topo_news ul li a:hover {
color: #ff0033;
text-decoration: underline;}
</style>

<script language="JavaScript">
imgr = new Array();
imgr[0] = "https://sites.google.com/site/vietlao2003/home/nothumbnail.gif";
imgnew = "https://sites.google.com/site/vietlao2003/home/newicon.gif";

showRandomImg = true;

aBold = false;
summaryPost = 400; // Số kí tự hiển thị cho phần tóm tắt bài viết
numposts = 10; // số bài viết sẽ hiển thị (Gồm tất cả bài viết ở 3 cột)
topoTitle = "Bài viết khác";
home_page = "http://huunghi-t78.blogspot.com/"; //thay đổi thành địa chỉ URL blog của bạn

</script>
<script src="http://vietlao2014.googlecode.com/files/z-recent-label.js" type="text/javascript"></script>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét