Tin mới

Advertisement

Binance

11 tháng 4, 2013

Flip Menu - Menu dọc với hiệu ứng lật bằng JQuery

InstaFxCopy


Flip Menu - Menu dọc với hiệu ứng lật bằng JQuery
Mình đã giới thiệu cho các bạn nhiều style menu dạng dropdown, dạng menu doc và hôm nay mình chia sẻ thêm cùng các bạn thủ thuật tạo menu dọc với hiệu ứng lật bằng JQuery. Thật ra thì menu này cũng khá là đơn giản chỉ có phần hiệu ứng là khác biệt nên mình không giới thiệu nhiều» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn thêm tiện ích (Add a Gadget)
4. Thêm 1 HTML/Javascript và thêm vào code bên dưới
<script type="text/javascript" src="http://dl.dropbox.com/u/66256041/Menu/quangvietmkt-blogspot-menu-doc/Jquery1.3.2.js"></script>
<script src="http://dl.dropbox.com/u/66256041/Menu/quangvietmkt-blogspot-menu-doc/flipmenu.js" type="text/javascript">   </script>
<style>
.flipmenu {
font-family: Arial;
font-size: 14px;
font-weight: bold;
position: relative;
}

.flipmenu_box {
overflow: hidden;
position: relative;
}

.flipmenu_link,.flipmenu_link_over,.flipmenu_link_active {
width:300px;
text-decoration: none;
text-shadow:1px 1px 1px #fff;
text-transform: uppercase;
color: #000000;
cursor: pointer;
margin-top:2px;
padding: 6px;
position: absolute;
background: #fdd78d;
background: -moz-linear-gradient(top, #fbdc88 0%, #fbbf57 50%, #fac319 51%, #fb9709 100%);
background:
 -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#fbdc88),
 color-stop(50%,#fbbf57), color-stop(51%,#fac319), 
color-stop(100%,#fb9709)); filter: 
progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#fbdc88', 
endColorstr='#fb9709',GradientType=0 );
-webkit-border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
}

.flipmenu_link_over,
.flipmenu_link_active {
text-decoration: none;
text-shadow:1px 1px 1px #eee;
color: #fa0320;
background: #aebcbf;
background: -moz-linear-gradient(top, #aebcbf 0%, #6e7774 50%, #0a0e0a 51%, #0a0809 100%);
background:
 -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#aebcbf),
 color-stop(50%,#6e7774), color-stop(51%,#0a0e0a), 
color-stop(100%,#0a0809)); filter: 
progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#aebcbf', 
endColorstr='#0a0809',GradientType=0 );
</style>

<div id="flip_menu">
<a href="#">Tên menu 1</a>
<a href="#">Tên menu 2</a>
<a href="#">Tên menu 3</a>
<a href="#">Tên menu 4</a>
<a href="#">Tên menu 5</a>
<a href="#">Tên menu 6</a>
<a href="#">Tên menu 7</a>
<a href="#">Tên menu 8</a>
<a href="#">Tên menu 9</a>
<a href="#">Tên menu 10</a>
</div>

Lưu ý: Bạn nên Download file Js về TẠI ĐÂY sau đó Upload lên host riêng để dùng lâu dài
Bạn thay dấu (#) thành đường dẫn tương ứng với từng menu của bạn

5. Save tiện ích lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét