Tin mới

Advertisement

Binance

12 tháng 4, 2013

Chuyển khung comments form lên trên nhận xét với thread comment

Stoken


Mặc định blogspot thì tất cả các khung nhận xét đều nằm bên dưới của các nhận xét đã được xuất bản. Bài viết này JM(quangvietmkt) sẽ hướng dẫn các bạn cách để di chuyển khung đăng nhận xét lên trên các nhận xét đã được xuất bản trong mẫu thread comment mới của blogger(cách làm tương tụ như với mẫu cũ của blogger.

Ảnh minh họa:☼ Cách chuyển khung comment lên trên các nhận xét đã đăng:

1- Đăng nhập vào Blog
2- Vào mẫu (template)
3- Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML)
3- Bấm chuột vào một vị trí bất kỳ trong khung chỉnh sửa HTML => Bấm tổ hợp phím Ctrl+F để mở hộp tìm kiếm nội tuyến và tìm đoạn code như bên dưới:
<p class='comment-footer'>
  <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
    <b:include data='post' name='threaded-comment-form'/>
  <b:else/>
    <data:post.noNewCommentsText/>
  </b:if>
</p>
- Hãy cắt đoạn code đó sau đó dán vào trong Notepad hoặc Microshoft Word để sử dụng cho bước tiếp theo.
4- Tiếp tục kéo lên trên một chút bạn sẽ thấy đoạn code như sau:
<div class='comments' id='comments'>
- Ngay lập tức dán đoạn code bạn đã cut ở bước 3 vào sau đoạn code trên. Xem ảnh minh họa:

1 nhận xét: