Tin mới

Advertisement

Binance

11 tháng 4, 2013

Chiến Thuật Tên Miền cho SEO Khi Sở Hữu Nhiều Tên Miền

Stoken

Khi bạn tối ưu trang web của mình, chiến thuật tên miền cho SEO cũng rất quan trọng. Mặc dù chỉ có một tên miền chính cho website nhưng bạn được khuyên nên xem lại chiến thuật tên miền một cách toàn diện và kiểm tra những thứ liên quan có thể làm ảnh hưởng xếp hạng trên máy tìm kiếm của bạn.

Khi bạn tối ưu trang web của mình, chiến thuật tên miền cho SEO cũng rất quan trọng. Mặc dù chỉ có một tên miền chính cho website nhưng bạn được khuyên nên xem lại chiến thuật tên miền một cách toàn diện và kiểm tra những thứ liên quan có thể làm ảnh hưởng xếp hạng trên máy tìm kiếm của bạn. 

Nếu tên miền chính của bạn là www.miendatweb.com, bạn nên chuyển hướng lâu dài (301 redirect) tất cả tên miền bạn sở hữu mà chưa sử dụng đến www.miendatweb.com. Có nhiều lý do để làm việc này như: 

* Giảm thiểu các site trùng lập xuất hiện trên máy tìm kiếm (add-on). 
* Đảm bảo tên miền chính nhận được các liên kết tín nhiệm (credit link) đến tên miền khác bạn đang sở hữu. 
* Đảm bảo tên miền chính nhận được PageRank cho các liên kết đến tên miền khác bạn sở hữu. 

Bạn sẽ hưởng được nhiều lợi ích từ việc sở hữu những tên miền liên quan và chuyển hướng vào tên miền chính: 

* Tăng lưu lượng liên quan đến sản phẩm của trang web. 
* Giảm sự cạnh tranh từ đối thủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét