Tin mới

Advertisement

Binance

11 tháng 4, 2013

Cách tăng page rank hiệu quả

Stoken

Sau đây là 20 website có pr cao ( 7,8) mà từ đó bạn có thể khai thác rồi nhồi backlink của website bạn vào. Hãy thử làm và xem hiệu quả

1. Tham gia Message Board Discussions tại abcnews.go.com. Ở đó sử dụng công cụ WYSIWYG để post bài, bạn hãy chèn textlink của mình vào (PR8) 
2. Comment vào trang web 22.tmz.com. Sau đó vào email comfirm, thế là có thêm một cái (PR8) 
3. Tạo một profile trên espn.go.com và post một link tới website bạn thông qua “comment wall”. (PR8) 
4. Tham gia cộng đồng Google Earth’s  (forums) và tiếp tục chèn link vào signature. (PR8) 
5. Tham gia forum USAToday.com và post link tới website của bạn (PR8) 
6. Tạo một profile tại poynter.org và post link tới website của bạn. (PR7) 
7. Tạo một profile tại ojr.org và post link tới website của bạn (PR7) 
8. Tạo một blog tại fannation.com và post link tới website của bạn. (PR7) 
9. Tạo một blog tại newsvine.com và post link tới website của bạn. (PR7) 
10. Tạo một Profile tại blogs.msdn.com và post link tới website của bạn (PR7) 
11. Tạo một profile tại iVillage.com và post link tới website của bạn trên forum của ivillage (PR7) 
12. Tạo một tài khoản tại Airamerica.com và post comment vào blogs. Thêm 1 phát (PR7) 
13. Comment trên blog dooce.com  (PR7) 
14. Comment trên blogs time-blog.com (PR7) 
15. Comment trên bài viết của www.tvsquad.com (phải đăng kí nick) (PR7) 
16. Comment trên thatsfit.com (phải đăng kí nick) (PR7) 
17. Tạo một cái profile ở community.active.com rồi post backlink (PR6) 
18. Comment tại trang stories : longwarjournal.org (PR6) 
19. HappyNews.com. (PR6) 
20. Đăng kí tại absolutepunk.net (phải đăng kí nick) (PR6) 

Chắc hẳn sau 1 tháng Website bạn sẽ tăng PR nhanh một cách đáng kể !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét