Tin mới

Advertisement

Binance

11 tháng 4, 2013

Ẩn liên kết trong commnet blogger với JQuery

Stoken

Trước đây, QuangVietmkt đã phải xóa rất nhiều ý kiến spam trong phần commnet của blogger. Bộ lọc sẵn có của Blogger đã chặn hơn 1000 comment spam link nhưng vẫn còn một số bị lọc hụt. Vì lý do này, namkna đóng tùy chọn nặc danh (Anonymous) ở phần bình luận. Nhưng điều này không giải quyết vấn đề và những người có hồ sơ Blogger cũng bắt đầu spam. Vì vậy, namkna đã đến với một hack đơn giản hỗ trợ jQuery mà giấu đi bất cứ liên kết nào có thể click và chỉ hiển thị văn bản của nó.

☼ Cách tiến hành:


1- Đăng nhập (login) vào Blog
2- Vào Mẫu (Template)
3- Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML)
4- Thêm đoạn code bên dưới vào trước thẻ  </body> 
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js'/>
<script>  

$('.comment-content a[rel$=nofollow]').replaceWith(function(){return ($(this).text());});

</script>
Lưu ý: Nếu blog của bạn đã có thư viện Jquery rồi thì xóa phần màu xanh đi.
- Nếu bạn muốn gỡ bỏ hoàn toàn các liên kết từ các ý kiến​​, hãy dùng mã này để thay thế
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js'/>
<script>  

$('.comment-content a[rel$=nofollow]').hide());

</script>
- Với mẫu thread comment của blogger các bạn dùng mã sau:
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js'/>
<script>  

$('.comment-body p a[rel$=nofollow]').replaceWith(function(){return ($(this).text());});

</script>
5- Lưu mẫu lại và xem kết quả!
Hy vọng điều này sẽ giúp bạn trong việc hạn chế các thư rác trong phần bình luận của bạn vàkhông bị làm phiền bởi các comment spamlink nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét