Tin mới

Advertisement

Binance

14 tháng 3, 2013

Se0 Twitter cho các doanh nghiệp

InstaFxCopy

Tôi biết rằng công cụ tìm kiếm chương trình liên tục đến thăm twitter feeds, Vì vậy, nếu bạn có trang web và đang muốn thúc đẩy nó hơn bạn phải làm cho tài khoản twitter cho rằng các blogger và các công ty đã sử dụng hồ sơ twitter để tạo liên kết chất lượng xếp hạng cao trong bảng xếp hạng công cụ tìm kiếm.


Twitter SEO Lời khuyên để giúp bạn bắt đầu
Tên đăng nhập Sáng tạo: Tên truy nhập twitter của bạn nên phản ánh doanh nghiệp của bạn không phải là một nickname.Also, nó phải bao gồm từ khóa của bạn và nó phải dễ nhớ.
Tên tài khoản nên được khác nhau từ Username: tên tài khoản của bạn khác với tên người dùng nếu bạn có thể sử dụng hơn bạn có thể sử dụng các từ khóa của bạn trong đó, tên tài khoản của bạn cũng nên phản ánh doanh nghiệp của bạn.
Hồ sơ cá nhân Tối ưu hóa: Bạn có thể tối ưu hóa hồ sơ twitter của bạn bằng cách sử dụng keywords.Also có liên quan, bao gồm mô tả meta biểu thường xuyên kinh doanh và expertise.It của bạn được lập chỉ mục của công cụ tìm kiếm, Vì vậy, bạn nên thực hiện nhiều nhất của nó.
Tối ưu hóa Tweets: Bạn nên tối ưu hóa tất cả các Tweet như Google cung cấp các tweet của quý vị trong thời gian thực, nhưng làm thế nào bạn có thể làm điều đó, bạn chỉ cần chăm sóc của các từ khóa mà bạn muốn xếp hạng trong tweets.Do của bạn không phải là công cụ nhiều, sử dụng các từ khóa có liên quan trong tweet của quý vị .
Twitter SEO Mẹo
Twitter SEO Mẹo
Retweet: Bạn có thể hỏi bạn bè của bạn để retweet bài viết của bạn vì điều này sẽ cung cấp cho động lực để các tweet của quý vị và bạn có thể sử dụng dịch vụ gọi là retweet.org .
Sử dụng dịch vụ rút ngắn URL: Bạn có thể sử dụng http://bit.ly để rút ngắn URL của bạn trong khi làm cho tweet của quý vị sẽ giúp bạn thêm mô tả chi tweets của bạn như Twitter chỉ cho phép 140 char cho tweet của quý vị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét